Sylwia Jaskulska
Sylwia Jaskulska
Zweryfikowany adres z amu.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
CyberParks as a New Context for Smart Education: Theoretical Background, Assumptions, and Pre-service Teachers’ Rating
M Klichowski, P Bonanno, S Jaskulska, C Smaniotto Costa, M de Lange, ...
American Journal of Educational Research 3 (12A), 1-10, 2015
392015
"Rytuał przejścia" jako kategoria analityczna. Przyczynek do dyskusji nad badaniem rytualnego oblicza rzeczywistości szkolnej
S Jaskulska
Studia Edukacyjne 26, 79-97, 2013
362013
Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania
M Dudzikowa, E Bochno, I Bochno, S Jaskulska, K Knasiecka-Falbierska, ...
Oficyna Wydawnicza „Impuls”,, 2011
33*2011
Twierdza: szkoła w metaforze militarnej: co w zamian?
M Dudzikowa, S Jaskulska
Wolters Kluwer, 2016
282016
Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Diagnoza - interpretacje - konteksty
M Dudzikowa, R Wawrzyniak-Beszterda, S Jaskulska, M Marciniak, ...
Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, 2013
252013
Gra o Tron
S Jaskulska, K Motyl
Rytuały i gry w optyce teorii antropologicznej Clifforda Geertza i analizy …, 2014
142014
Ocena zachowania w doświadczeniach uczniów
S Jaskulska
Wyd. UAM, Poznań, 2009
142009
Ocena zachowania w doświadczeniach gimnazjalistów
S Jaskulska
Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, 2009
122009
Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19
S Jaskulska, B Jankowiak
Studia Edukacyjne, 47-65, 2020
102020
Wykluczenie rówieśnicze
S Jaskulska, W Poleszak
Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli …, 2015
102015
Knasiecka--Falbierska, K., Marciniak, M.(2011)
M Dudzikowa, S Jaskulska, R Wawrzyniak-Beszterda, E Bochno, ...
Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania, 0
6
Szkolne zasoby zaangażowania
S Jaskulska
Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania 2 …, 2011
4*2011
Dating violence victimization among adolescents in Europe: baseline results from the Lights4Violence Project
C Vives-Cases, B Sanz-Barbero, A Ayala, V Pérez-Martínez, ...
International journal of environmental research and public health 18 (4), 1414, 2021
32021
Dobrostan nauczycieli i nauczycielek a ich postawy wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19
B Jankowiak, S Jaskulska
Przegląd Pedagogiczny, 219-232, 2020
32020
Współczesne rytuały przejścia z dzieciństwa do dorosłości: baśń o Śpiącej Królewnie
S Jaskulska
Bajka, baśń, legenda i mit w naukowych opracowaniach, A. Grabowski, M …, 2016
32016
Ocenianie zachowania uczniów na stopień. Szkolna obsesja porządku w świetle matematycznej teorii chaosu
S Jaskulska
Podstawy Edukacji 8, 187-197, 2015
32015
O wyrastaniu z pasji
S Jaskulska
Rocznik Pedagogiczny 38, 167-174, 2015
32015
Peer exclusion
S Jaskulska, W Poleszak
Educational and socio-cultural competences of contemporary teachers …, 2015
32015
THE LIMINALITY OF ADOLESCENCE. BECOMING AN ADULT FROM THE POINT OF VIEW OF THE THEORY OF THE RITE OF PASSAGE
S Jaskulska
Intcess 15, 2nd International Conference on Education and Social Sciences, 2 …, 2015
32015
Upokorzenie ucznia przez nauczyciela jako jeden z mechanizmów oceniania szkolnego
S Jaskulska
Parezja 2, 79-94, 2014
32014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20