Obserwuj
sylwia łaba
sylwia łaba
Dr inż. Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy
Zweryfikowany adres z ios.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Food loss and waste in meat sector—why the consumption stage generates the most losses?
M Karwowska, S Łaba, K Szczepański
Sustainability 13 (11), 6227, 2021
682021
How to prevent bread losses in the baking and confectionery industry?—measurement, causes, management and prevention
E Goryńska-Goldmann, M Gazdecki, K Rejman, J Kobus-Cisowska, ...
Agriculture 11 (1), 19, 2020
35*2020
Magnitude, causes and scope for reducing food losses in the baking and confectionery industry—a multi-method approach
E Goryńska-Goldmann, M Gazdecki, K Rejman, S Łaba, ...
Agriculture 11 (10), 936, 2021
272021
Próba oszacowania strat i marnotrawstwa żywności w Polsce
S Łaba, R Łaba, K Szczepański, B Bilska, M Tomaszewska, ...
Przemysł Spożywczy 74, 2020
202020
The effects of selected stabilizers addition on physical properties and changes in crystal structure of whey ice cream
A Kamińska-Dwórznicka, S Łaba, E Jakubczyk
LWT 154, 112841, 2022
192022
Characteristics of Instrumental Methods to Describe and Assess the Recrystallization Process in Ice Cream Systems
KS Anna Kamińska-Dwórznicka, Ewa Gondek, Sylwia Łaba, Ewa Jakubczyk
Foods 8 (4), 117, 2019
192019
Environmental aspects of food wastage in trade–a case study
B Bilska, M Tomaszewska, D Kołożyn-Krajewska, K Szczepański, R Łaba, ...
Environmental Protection and Natural Resources 31 (2), 24-34, 2020
182020
Food losses in consumer cereal production in Poland in the context of food security and environmental impact
S Łaba, G Cacak-Pietrzak, R Łaba, A Sułek, K Szczepański
Agriculture 12 (5), 665, 2022
152022
Straty i marnotrawstwo żywności w Polsce: skala i przyczyny problemu: monografia
S Łaba, IO Środowiska, D Wydawnictw
Wydawnictwo IOŚ-PIB, 2020
14*2020
The impact of ι‐and κ‐carrageenan addition on freezing process and ice crystals structure of strawberry sorbet frozen by various methods
A Kamińska‐Dwórznicka, A Janczewska‐Dupczyk, A Kot, S Łaba, ...
Journal of food science 85 (1), 50-56, 2020
142020
Regulation of the food waste measuring in the EU in the light of the need of counteracting the food wastage
Sylwia Łaba, Mikołaj Niedek, Krystian Szczepański, Robert Łaba, Anna ...
Environmental Protection and Natural Resources / Ochrona Środowiska i …, 2019
13*2019
Możliwości zagospodarowywania wytłoków i innych odpadów przemysłu owocowo-warzywnego
J Cybulska, A Zdunek, I Sitkiewicz, S Galus, E Janiszewska, S Laba, ...
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 9 (57), 2013
132013
Proekologiczne działania w zakresie zagospodarowania odpadów w przemyśle owocowo-warzywnym
S Łaba
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 5 (14), 2012
82012
Szczepa nski, K
M Karwowska, S Łaba
Food loss and waste in meat sector—Why the consumption stage generates the …, 2021
72021
Losses and waste in meat supply chain, and the needs of product management and market communication
K Krajewski, M Świątkowska, S Łaba, K Szczepański
Proceedings of the SUM2018/4th Symposium on Urban Mining and Circular …, 2018
72018
Próba oszacowania strat i marnotrawstwa żywności w Polsce Attempt to estimate food losses and wastage
S Łaba, R Łaba, K Szczepański, B Bilska, M Tomaszewska, ...
Food Ind 74, 10-18, 2020
62020
Food loss and waste in meat sector—Why the consumption stage generates the most losses? Sustainability, 13 (11), 6227
M Karwowska, S Łaba, K Szczepański
52021
How to prevent bread losses in the baking and confectionery industry? Measurement, causes, management and prevention
GG Elżbieta, M Gazdecki, K Rejman, J Kobus-Cisowska, S Łaba, R Łaba
Agriculture 11 (1), 19, 2021
52021
Definiowanie strat i marnotrawstwa żywości
M Niedek, S Łaba, A Kamińska-Dwórznicka, K Krajewski, K Szczepański
Żywność: nauka-technologia-jakość, 5-16, 2019
52019
Sytuacja strategiczna sektora owczarskiego w Polsce-uwarunkowania hodowlane, rynkowe i ekonomiczne
R Niznikowski, T Rokicki, K Laba S. Krajewski
Przegląd Hodowlany 85 (4), 2017
42017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20