Kinga Bednarzewska
Kinga Bednarzewska
Zweryfikowany adres z poczta.umcs.lublin.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa
H Żukowska, A Spoz, G Zasuwa
Wydawnictwo KUL, 2016
12016
Potrójna helisa jako model współpracy w budowaniu atrakcyjności inwestycyjnej miast
KE Bednarzewska
Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, 2016
12016
Business process outsourcing-how to gain an advantage in a competitive environment? The case of Lublin
K Bednarzewska
Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, 5-22, 2015
12015
Lublin IT Upland: The Case of a Smart City
K Bednarzewska, Z Pastuszak
Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive …, 2015
12015
CLOUD COMPUTING IN BUSINESS PROCESSES. A CAR PARTS SUPPLYING COMPANY CASE
K Bednarzewska, Z Pastuszak
Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life …, 2014
12014
Gotowość miast do budowania sieci współpracy z podmiotami nauki i biznesu
KE Bednarzewska
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 12-23, 2018
2018
Cooperation of science, business and administration. Perception of provincial cities in Poland
K Bednarzewska
Starzenie się społeczeństwa szansą rozwoju przedsiębiorstw–Katarzyna Caban …, 2018
2018
The Use of Mobile Banking as an Innovative Channel for The Banking Services Access
KE Bednarzewska, K Budzyńska
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (6, cz. 3 Współczesne wyzwania …, 2018
2018
Cooperation of Science, Business and Administration in Poland. The Perspective of Cities
K Bednarzewska
Integrated Economy and Society: Diversity, Creativity and Technology …, 2018
2018
Świadomość ryzyka wśród użytkowników bankowości mobilnej
KE Bednarzewska, K Budzyńska
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 18 (7, cz. 2 Inwestor, przedsiębiorca …, 2017
2017
Triple Helix Readiness–Assessment of Readiness to Cooperate in Relations Between Science, Business and Administration
KE Bednarzewska
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 18 (7.2), 7-19, 2017
2017
Competitiveness of Selected Investment Destinations in Acquiring Foreign Investors. Characteristics of Cities
KE Bednarzewska
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 18 (7.2), 21-32, 2017
2017
Uwarunkowania partnerstwa miasta ze środowiskiem naukowo-biznesowym
KE Bednarzewska
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 79-88, 2017
2017
Implementation of Safo. Biz. System as Optimisation of Company's Logistic Processes
KE Bednarzewska
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 88-99, 2016
2016
Wykorzystanie znajomości stylów uczenia się w zarządzaniu różnorodnością
A Sitko-Lutek, K Bednarzewska
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 17 (2, cz. 3 W stronę różnorodności-nowe …, 2016
2016
Lubelska wyżyna IT jako projekt budowania konkurencyjności branży informatycznej
K Bednarzewska
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2016
2016
University–Business–Government. The Triple Helix Model of Innovation
KE Bednarzewska
Zeszyt recenzowany Redakcja naukowa: Łukasz Sułkowski, Halina Sobocka …, 2016
2016
LUBLIN IT UPLAND – A CASE STUDY OF SMART CITY
K Bednarzewska, Z Pastuszak
MANAGING INTELLECTUAL CAPITAL AND INNOVATION FOR SUSTAINABLE AND INCLUSIVE …, 2015
2015
SPÓŁKA HOLDINGOWA „SOLUTION ONE” Z TAJLANDII
Z Pastuszak, K Phusavat, K Bednarzewska
KOMPETENCJE I KULTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W PERSPEKTYWIE …, 2014
2014
RYZYKA ZWIĄZANE Z ROZWOJEM BANKOWOŚĆI ELEKTORNICZNEJ
K Bednarzewska
BIZNES W NOWEJ GOSPODARCE. UWARUNKOWANIA I KONSEKWENCJE BIZNESU W NOWEJ …, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20