Obserwuj
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, dr h.c.
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, dr h.c.
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Zweryfikowany adres z uthrad.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej
Z Łukasik Z, W Nowakowski, A Kuśmińska-Fijałkowska A
Logistyka 4, 758-763, 2014
412014
Technical safety in the process of globalization
W Nowakowski, Z Łukasik, P Bojarczak
Proceedings of the 16th International Scientific Conference Globalization …, 2016
272016
Efekty wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością
A Kuśmińska-Fijałkowska, Z Łukasik
Logistyka 3, 3565-3569, 2014
222014
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym
Z Łukasik, W Nowakowski
Infrastruktura Transportu 6, 46-49, 2013
22*2013
Koordynowanie działań w organizacji w odniesieniu do Systemu Zarządzania Jakością
A Kuśmińska-Fijałkowska, Z Łukasik
Logistyka 3, 3570-3576, 2014
212014
Sieciowe narzędzia diagnostyczne systemów sterowania ruchem kolejowym
Z Łukasik, W Nowakowski
TTS Technika Transportu Szynowego 12, 2715-2718, 2015
202015
Transport of dangerous goods by road from a European aspect.
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra
Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska, 2017
192017
Estimating the Impact of Arc Furnaces on the Quality of Power in Supply Systems
Z Łukasik, Z Olczykowski
Energies 13 (6), 1462, 2020
182020
The Concept of Railway Traffic Control Systems Remote Diagnostic
W Nowakowski, T Ciszewski, Z Łukasik
International Conference on Transport Systems Telematics, 471-481, 2017
182017
Innovative reduction of CO2 emission through application of energy-saving electroluminescent external lightning of passenger vehicles
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra
Przegląd Elektrotechniczny 12, 258-261, 2015
162015
Zagrożenia związane z transportem drogowym
Z Łukasik, J Bril, D Bril
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 3, 45-57, 2013
162013
Safety and risk in road traffic: selected problems
Z Łukasik, A Szymanek
Transport Problems 7 (2), 83-94, 2012
162012
Ocena atrakcyjności sektora usług TSL w Polsce
R Krajewska, Z Łukasik
Logistyka 2, 1231-5478, 2010
162010
Podstawy Teorii Sterowania
M Luft, Z Łukasik
Wydawnictwo UTH Rad. 2018, 2018
152018
Assessment of the Safety of Microprocessor-Based Semi-automatic Block Signalling System
Łukasik, Z., Ciszewski, T., Młyńczak, J., Nowakowski, W., Wojciechowski, J.
Contemporary Challenges of Transport Systems and Traffic Engineering, 137-144, 2017
152017
Podstawy teorii sterowania
M Luft, Z Łukasik
Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2012
15*2012
Podstawy teorii sterowania
M Luft, Z Łukasik
Politechnika Radomska, Wydawnictwo, 2007
15*2007
Failure Evaluation of the Level Crossing Protection System Based on Fault Tree Analysis
W Nowakowski, T Ciszewski, J Młyńczak, Z Łukasik
Scientific And Technical Conference Transport Systems Theory And Practice …, 2017
142017
Europe's energy efficiency requirements for household appliances
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, W Nowakowski
Przegląd Elektrotechniczny 91, 194-196, 2015
142015
The Land Trans-Shipping Terminal In Processes Flow Stream Individuals Intermodal Transportion
A Kusminska-Fijalkowska, Z Lukasik
International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation …, 2011
14*2011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20