Follow
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, dr h.c.
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, dr h.c.
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Verified email at uthrad.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej
Z Łukasik Z, W Nowakowski, A Kuśmińska-Fijałkowska A
Logistyka 4, 758-763, 2014
422014
Spherical Robots for Special Purposes: A Review on Current Possibilities
M Bujňák, R Pirník, K Rástočný, A Janota, D Nemec, P Kuchár, T Tichý, ...
Sensors 22 (4), 1413, 2022
312022
Transport of dangerous goods by road from a European aspect.
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra
Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska, 2017
272017
Estimating the Impact of Arc Furnaces on the Quality of Power in Supply Systems
Z Łukasik, Z Olczykowski
Energies 13 (6), 1462, 2020
252020
Technical safety in the process of globalization
W Nowakowski, Z Łukasik, P Bojarczak
Proceedings of the 16th International Scientific Conference Globalization …, 2016
252016
Koordynowanie działań w organizacji w odniesieniu do Systemu Zarządzania Jakością
A Kuśmińska-Fijałkowska, Z Łukasik
Logistyka 3, 3570-3576, 2014
232014
Sieciowe narzędzia diagnostyczne systemów sterowania ruchem kolejowym
Z Łukasik, W Nowakowski
TTS Technika Transportu Szynowego 12, 2715-2718, 2015
222015
Efekty wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością
A Kuśmińska-Fijałkowska, Z Łukasik
Logistyka 3, 3565-3569, 2014
222014
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym
Z Łukasik, W Nowakowski
Infrastruktura Transportu 6, 46-49, 2013
21*2013
The Concept of Railway Traffic Control Systems Remote Diagnostic
W Nowakowski, T Ciszewski, Z Łukasik
International Conference on Transport Systems Telematics, 471-481, 2017
182017
Zagrożenia związane z transportem drogowym
Z Łukasik, J Bril, D Bril
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 3, 45-57, 2013
172013
Safety and risk in road traffic: selected problems
Z Łukasik, A Szymanek
Transport Problems 7 (2), 83-94, 2012
172012
Podstawy Teorii Sterowania
M Luft, Z Łukasik
Wydawnictwo UTH Rad. 2018, 2018
162018
Innovative reduction of CO2 emission through application of energy-saving electroluminescent external lightning of passenger vehicles
Z Łukasik, A Kuśmińska-Fijałkowska, J Kozyra
Przegląd Elektrotechniczny 12, 258-261, 2015
162015
Podstawy teorii sterowania
M Luft, Z Łukasik
Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2012
16*2012
Ocena atrakcyjności sektora usług TSL w Polsce
R Krajewska, Z Łukasik
Logistyka 2, 1231-5478, 2010
162010
Podstawy teorii sterowania
M Luft, Z Łukasik
Politechnika Radomska, Wydawnictwo, 2007
16*2007
Mathematical Modelling of Transient Processes in an Asynchronous Drive with a Long Shaft Including Cardan Joints
A Chaban, Z Łukasik, A Popenda, A Szafraniec
Energies 14 (18), 1-16, 2021
152021
Mathematical model of asynchronous pump drive with distributed mechanical parameters
Z Łukasik, A Czaban, A Szafraniec
Przegląd Elektrotechniczny, 155-159, 2018
152018
Logistyczny system gospodarki odpadami
J Bril, Z Łukasik
Logistyka 3, 185-191, 2012
152012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20