Mikołaj Pindelski
Mikołaj Pindelski
Warsaw School of Economics (Szkoła Główna Handlowa)
Zweryfikowany adres z immoqee.com
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Etyka, CSR i CSV w orientacjach strategicznych
M Pindelski
Przegląd Organizacji, 6-10, 2012
182012
Szanse i ograniczenia innowacyjnej strategii rozwoju firm rodzinnych
J Żukowska, M Pindelski
Współczesne zarządzanie 4, 129-141, 2012
162012
Sprzedaż a marketing
M Pindelski
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 11-19, 2010
122010
Barriers of making business strategy work
M Pindelski, R Mrówka
Business Systems & Economics 1 (1), 38-49, 2011
102011
Strategie zarządzania uwagą na współczesnym rynku
M Aluchna, M Pindelski, P Płoszajski
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2008
82008
Dispersion of leadership in global organizations applying new types of organizational structures
R MRóWKA, M Pindelski
62014
Najgorsze strategie i praktyki zarządzania: historia upadków przedsiębiorstw
M Pindelski
Szkoła Główna Handlowa, 2008
62008
Zarządzanie uwagą we współczesnej gospodarce. Geneza i główne założenia koncepcji,[w:] J. Skalik
M Aluchna, M Pindelski, R Mrówka, T Obłój
Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji–ewolucja czy rewolucja, 2006
62006
Corporate governance in founders’ controlled companies
M Aluchna
Intelektinė ekonomika 7 (2), 195-205, 2013
52013
Strategie funkcjonowania i procesy inwestycyjne przedsiębiorstw w sytuacji znaczącego pogorszenia się koniunktury w gospodarce lub konkretnych branżach
M Bekas, P Grodzki, M Lachowicz, K Piech, M Pindelski, K Wierus, ...
Ekspertyza wykonana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości …, 2009
52009
Tworzenie przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem społeczności sieciowych
M Pindelski
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2009
52009
Przywództwo w procesach odnowy organizacyjnej
R Mrówka, M Pindelski
Management Forum 3 (1), 77-83, 2015
42015
Wizualizacje big data w identyfikacji problemów zarządzania
M Pindelski, R Mrówka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 363, 18-28, 2014
32014
Paradygmaty holistycznego wariablizmu oraz sprawczości w naukach ozarządzaniu
M Pindelski
Organization and Management, 2012
32012
Competitive Strategies
M Pindelski
Warsaw School of Economics, 2015
22015
Growth Strategies–Case Study
J Żukowska, M Pindelski
Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011
22011
Dyfuzja wiedzy w rozwijaniu orientacji procesowej przedsiębiorstwa produkcyjnego: studium przypadku interdyscyplinarnych zespołów koordynujących
G Bełz, M Pindelski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 31-42, 2010
22010
Odmiany ambient marketing jako współczesna forma marketingu
J Żukowska
CENTRUM BADAŃ I EKSPERTYZ UE KATOWICE, 2010
22010
Rola innowacji w zarządzaniu organizacjami–studium przypadku
J Żukowska, M Pindelski
TNOIK Katowice, 2010
22010
Determinants of a Company's Success: The Case of WSE Debutants in 2007
R Mrówka, M Pindelski
Warsaw School of Economics Publishing, 2010
22010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20