Obserwuj
Mikołaj Pindelski
Mikołaj Pindelski
Warsaw School of Economics (Szkoła Główna Handlowa)
Zweryfikowany adres z immoqee.com
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Etyka, CSR i CSV w orientacjach strategicznych
M Pindelski
Przegląd Organizacji, 6-10, 2012
202012
Szanse i ograniczenia innowacyjnej strategii rozwoju firm rodzinnych
J Żukowska, M Pindelski
Współczesne zarządzanie, 129-141, 2012
172012
Barriers of making business strategy work
M Pindelski, R Mrówka
Verslo Sistemos ir Ekonomika, 2011
142011
Sprzedaż a marketing
M Pindelski
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 11-19, 2010
122010
Dispersion of leadership in global organizations applying new types of organizational structures
R MRóWKA, M Pindelski
Intelektinė ekonomika: mokslo darbų žurnalas= Intellectual economics …, 2011
82011
Strategie zarządzania uwagą na współczesnym rynku
M Aluchna, M Pindelski, P Płoszajski
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2008
82008
Tworzenie przewag konkurencyjnych z wykorzystaniem społeczności sieciowych
M Pindelski
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2009
72009
Corporate governance in founders’ controlled companies
M Aluchna
Intelektinė ekonomika 7 (2), 195-205, 2013
62013
Najgorsze strategie i praktyki zarządzania: historia upadków przedsiębiorstw
M Pindelski
Szkoła Główna Handlowa, 2008
62008
Zarządzanie uwagą we współczesnej gospodarce. Geneza i główne założenia koncepcji,[w:] J. Skalik
M Aluchna, M Pindelski, R Mrówka, T Obłój
Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji-ewolucja czy rewolucja, 2006
62006
Model statyczny i model dynamiczny strategii organizacji,[w:] J. Ostaszewski, M. Zaleska (red.)
M Pindelski, T Obłój
W stronę teorii i praktyki zarządzania, 2016
52016
Strategie funkcjonowania i procesy inwestycyjne przedsiębiorstw w sytuacji znaczącego pogorszenia się koniunktury w gospodarce lub konkretnych branżach
M Bekas, P Grodzki, M Lachowicz, K Piech, M Pindelski, K Wierus, ...
Warszawa: PARP, 2009
52009
Przywództwo w procesach odnowy organizacyjnej
R Mrówka, M Pindelski
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015
42015
Paradygmaty holistycznego wariablizmu oraz sprawczości w naukach o zarządzaniu
M Pindelski
Organization and Management, 2012
42012
Strategia sprzedaży jako egzekucja strategii organizacji–powstanie barier wzrostu przedsiębiorstwa
M Pindelski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 194-202, 2011
42011
Implementing Efficiency Measures of Forms Enhancing Employees’ Competencies by Middle-Sized Companies Operating on the Polish Market—Research Results Based on the Case Study …
J Żukowska, M Pindelski
US-China Education Review B 6 (1), 2016
32016
Wizualizacje big data w identyfikacji problemów zarządzania
M Pindelski, R Mrówka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 363, 18-28, 2014
32014
Rola innowacji w zarządzaniu organizacjami–studium przypadku
J Żukowska, M Pindelski
TNOIK Katowice, 2010
32010
Determinants of a Company's Success: The Case of WSE Debutants in 2007
R Mrówka, M Pindelski
Warsaw School of Economics Publishing, 2010
32010
Strategie lean management w usługach
R Mrówka, M Pindelski
32006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20