Obserwuj
Małgorzata Ganc
Małgorzata Ganc
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z ifps.org.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
A modified oddball paradigm for investigation of neural correlates of attention: a simultaneous ERP–fMRI study
M Rusiniak, M Lewandowska, T Wolak, A Pluta, R Milner, M Ganc, ...
Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine 26, 511-526, 2013
532013
Attention dysfunction subtypes of developmental dyslexia
M Lewandowska, R Milner, M Ganc, E Włodarczyk, H Skarżyński
Medical science monitor: international medical journal of experimental and …, 2014
432014
Ocena procesów przetwarzania słuchowego u dzieci z dyslalią
A Szkiełkowska, E Włodarczyk, A Senderski, H Skarżyński, M Ganc, ...
Otolaryngologia Polska 63 (1), 54-57, 2009
252009
Slow cortical potential neurofeedback in chronic tinnitus therapy: A case report
R Milner, M Lewandowska, M Ganc, K Cieśla, I Niedziałek, H Skarżyński
Applied psychophysiology and biofeedback 41, 225-249, 2016
202016
Effect of yoga training on the tinnitus induced distress
I Niedziałek, D Raj-Koziak, R Milner, T Wolak, M Ganc, J Wójcik, E Gos, ...
Complementary Therapies in Clinical Practice 36, 7-11, 2019
162019
Towards neural correlates of auditory stimulus processing: a simultaneous auditory evoked potentials and functional magnetic resonance study using an odd-ball paradigm
R Milner, M Rusiniak, M Lewandowska, T Wolak, M Ganc, ...
Medical science monitor: international medical journal of experimental and …, 2014
162014
Early general development and central auditory system maturation in children with cochlear implants–A case series
P Paluch, B Kochański, M Ganc, K Cieśla, R Milner, A Pluta, ...
International journal of pediatric otorhinolaryngology 126, 109625, 2019
152019
Developmental outcomes of young deaf children and the self-perceived parental role of their hearing mothers
J Kobosko, M Ganc, P Paluch, WW Jedrzejczak, M Fludra, H Skarzynski
International journal of pediatric otorhinolaryngology 141, 110517, 2021
142021
No change in medial olivocochlear efferent activity during an auditory or visual task: Dual evidence from otoacoustic emissions and event-related potentials
WW Jedrzejczak, R Milner, M Ganc, E Pilka, H Skarzynski
Brain Sciences 10 (11), 894, 2020
142020
Electrophysiological correlates of focused attention on low-and high-distressed tinnitus
R Milner, M Lewandowska, M Ganc, J Nikadon, I Niedziałek, ...
PLoS One 15 (8), e0236521, 2020
132020
Abnormal resting-state quantitative electroencephalogram in children with central auditory processing disorder: A pilot study
R Milner, M Lewandowska, M Ganc, E Włodarczyk, D Grudzień, ...
Frontiers in Neuroscience 12, 292, 2018
122018
Ultra-high frequency distortion product otoacoustic emissions for detection of hearing loss and tinnitus
WW Jedrzejczak, E Pilka, M Ganc, K Kochanek, H Skarzynski
International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (4), 2123, 2022
102022
Central auditory processes predict reading abilities of children with developmental dyslexia
M Lewandowska, M Ganc, E Włodarczyk, A Senderski, DL McPherson, ...
Journal of Hearing Science 3 (2), 1-11, 2013
102013
Zastosowanie terapii neurofeedback w poprawie wyższych funkcji słuchowych u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu–wyniki wstępne
R Milner, M Ganc, N Czajka, B Trzaskowski, A Piotrowska, ZM Kurkowski, ...
Medical Science Monitor 1 (1), PB67-PB78, 2012
102012
Psychomotor development of 4-year-old deaf children with cochlear implants: Three case studies
M Ganc, J Kobosko, WW Jedrzejczak, B Kochański, H Skarzynski
International journal of pediatric otorhinolaryngology 141, 110570, 2021
92021
Efekty terapii Stymulacji Percepcji Słuchowej (SPS-S) u dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowejoraz centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego
N Czajka, D Grudzień, A Pluta, ZM Kurkowski, M Ganc, K Cieśla, ...
Medical Science Monitor 1 (1), PB79-PB86, 2012
92012
Development of central auditory processes in Polish children and adolescents at the age from 7 to 16 years
M Lewandowska, R Milner, M Ganc, E Włodarczyk, J Dołżycka, ...
Current Psychology 42 (3), 1789-1806, 2023
72023
Effectiveness of transcutaneous vagus nerve stimulation for the treatment of tinnitus: An interventional prospective controlled study
D Raj-Koziak, E Gos, J Kutyba, M Ganc, WW Jedrzejczak, PH Skarzynski, ...
International Journal of Audiology 63 (4), 250-259, 2024
52024
Jakość życia rodzin z małym dzieckiem głuchym
J Kobosko, M Ganc, P Paluch, WW Jędrzejczak, ...
Nowa Audiofonologia 9 (1), 19-32, 2020
52020
Bioelektryczna aktywność spoczynkowa mózgu osób z obustronnymi szumami usznymi–wyniki wstępne
M Lewandowska, R Milner, M Ganc, I Niedziałek, L Karpiesz, T Wolak, ...
Nowa Audiofonologia 2 (3), 40-46, 2020
42020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20