Małgorzata Iżykowska
Małgorzata Iżykowska
Archiwum Państwowe w Opolu
Zweryfikowany adres z interia.eu
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Słownik gwar śląskich
B Wyderka, M Iżykowska, B Jahołkowska, K Kleszcz, L Przymuszała
Państwowy Instytut Naukowy-Instytut Śląski, 2015
102015
Bogactwo i bieda w śląskich paremiach ludowych
M Iżykowska
Bogactwo i bieda. Krytyczno-porównawcza analiza dyskursów, 205-225, 2014
22014
„Bioły jak śniyg kole kumina”. Brud w paremiach śląskich
M Iżykowska
Brud. Idee – dylematy – sprawy, pod red. M. Sztandary, Opole 2012, 249-268, 2012
2*2012
Money as an object of desire in Silesian folklore
M Iżykowska
Estonia and Poland. Creativity and tradition in cultural communication 2 …, 2012
22012
Polskie protokoły sądów rozjemczych z powiatu oleskiego z XIX wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu (część 3)
M Iżykowska, A Starczewska-Wojnar
Rocznik Powiatu Oleskiego 13, 118-133, 2020
2020
Dziewiętnastowieczne górnośląskie protokoły sądu rozjemczego jako podstawa badań językowych
M Iżykowska, A Starczewska-Wojnar
„Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze” 2019: Dyskursy o przeszłości …, 2020
2020
Zur altpolnischen Lexik anhand der Wenkerbogen aus dem oberschlesischen Raum
M Iżykowska
Minderheitensprachen und Sprachminderheiten. Deutsch und seine …, 2020
2020
„Z polskim słowem na odrzańskim szlaku” – edukacja regionalna w Archiwum Państwowym w Opolu
M Iżykowska, J Sowińska
Blisko i daleko. Sympozjum regionalistów – Praszka 2019, 175-190, 2020
2020
NieWinny smak miłości do alkoholi. Wypisy źródłowe dotyczące przepisów na miłe podniebieniu zapasy w komorze i piwnicy wydobyte z księgi znajdującej się w zbiorach Archiwum …
M Blach-Margos, M Iżykowska
Archiwum Państwowe w Opolu, Instytut Śląski w Opolu, 2020
2020
Polskie protokoły sądów rozjemczych z powiatu oleskiego z XIX wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu (część 2)
M Iżykowska, A Starczewska-Wojnar
„Rocznik Powiatu Oleskiego” 12, 27-42, 2019
2019
Dawne karczmy w powiecie strzeleckim i ich bywalcy. O pijaństwie na Śląsku dwugłos filologiczno-historyczny
M Iżykowska, A Starczewska-Wojnar
Dziedzictwo kulturowe Śląska. Materiały, analizy, interpretacje, red. nauk …, 2019
2019
„Tęgie znaki mu pozostały na zadniej części ciała”. Życie i obyczaje mieszkańców powiatu oleskiego w archiwalnych aktach sądowych
M Iżykowska, A Starczewska-Wojnar
Blisko i daleko. Sympozjum regionalistów – Praszka 2017, red. Z. Szczerbik …, 2018
2018
Polskie protokoły sądów rozjemczych z powiatu oleskiego z XIX wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu
M Iżykowska, A Starczewska-Wojnar
„Rocznik Powiatu Oleskiego” 11, 206-222, 2018
2018
„Złodziej” i „kradzież” – obraz przestępstwa i sprawcy w dziewiętnastowiecznej śląskiej leksyce obelżywej
M Iżykowska
Kulturowo-językowy obraz Śląska, 207-228, 2017
2017
Nieobyczajne zachowania językowe Ślązaków w II poł. XIX w. Polskie protokoły sądów rozjemczych w zbiorach Archiwum Państwowego w Opolu
M Iżykowska, A Starczewska-Wojnar
„Kwartalnik Opolski” 2, 123-148, 2017
2017
"Przeczytano, przyjęto, podpisano". Polskie protokoły sądów rozjemczych w powiecie strzeleckim w XIX wieku. Edycja źródłowa ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu
M Iżykowska, A Starczewska-Wojnar
Archiwum Państwowe w Opolu, 2017
2017
„Ty motyko, ty damo!” Śląskie dziewiętnastowieczne księgi obrażonych
M Iżykowska, A Starczewska-Wojnar
Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego 3, 63-65, 2016
2016
Słownik Gwar Śląskich, tom XV (KLACZA-KRAWATKA)
A Haas, M Iżykowska, A Jedynak, K Kleszcz, K Nowak, B Wyderka
Państwowy Instytut Naukowy-Instytut Śląski w Opolu, 2016
2016
Język polski jako wartość w publicystyce śląskiej XIX wieku
M Iżykowska
Wartości w języku i kulturze 8, 123-136, 2015
2015
"Ty bestya, ty kamelo!" Agresja językowa w polszczyźnie śląskiej (1845-1938)
M Iżykowska, A Starczewska-Wojnar
Archiwum Państwowe w Opolu, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20