Krzysztof Kania
Krzysztof Kania
University of Ecnomics in Katowice, Dept. of Knowledge Engineering
Zweryfikowany adres z ue.katowice.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii informacyjno-komunikacyjnych
K Kania
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013
392013
Technologie informatyczne firmy 2.0
K Kania
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010
142010
Temporalne bazy danych w systemach informatycznych zarządzania
K Kania
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2004
132004
Sześć kroków wprowadzania gamifikacji do praktyk ZZL (Six Steps for Introducing Gamification into Human Resource Management Practice)
J Strużyna, K Kania
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 49-63, 2015
62015
Zależności temporalne w modelowaniu i analizie procesów gospodarczych.
K Kania, S Kędzierski, J Gołuchowski
Informatyka 3 (42), 1998
61998
Gamifikacja w procesie wprowadzania nowych technologii informatycznych do organizacji jako zadanie specjalistów HR.
K Kania
Human Resource Management/Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi 124 (5), 2018
52018
Analiza rozwoju gamifikacji biznesowej na przykładzie przedsięwzięć realizowanych w Polsce
K Kania, M Smolarek
Informatyka Ekonomiczna, 72-81, 2017
42017
On-line Intelligent Training System for Internet Marketing by SME's
A Billewicz, J Gołuchowski, K Kania, E Ziemba, R Mullins
Business Information Systems. Ed. by W. Abramowicz. AE. Poznań, 2004
42004
Leadership challenges in the context of Web 2.0 solutions
R Kozłowski, K Kania
Polish Journal of Management Studies 8, 2013
32013
Assessment and Choice of Software Solution with the Analytic Network Process Method.
J Michnik, K Kania
ICEIS (1), 326-329, 2012
32012
Towards a semantic representation of maturity models
K Kania
Informatyka Ekonomiczna, 37-47, 2011
32011
Internetowy system wspomagający osiąganie dojrzałości procesowej w modelu BPMM
K Kania, T Bacewicz
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 360-369, 2010
32010
Investigating patterns in the financial data with enhanced symbolic description
K Kania, P Juszczuk, J Kozak
International Conference on Computational Collective Intelligence, 345-354, 2018
22018
Wykorzystanie technologii Big Data i analizy danych we wspomaganiu procesów ZZL
K Kania, T Staś
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 139-154, 2018
22018
STRATEGICZNE WYZWANIA GAMIFIKACJI
KK Strużyna Janusz
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 88 …, 2016
2*2016
The Concept of a Sustainable Approach to Corporate Real Estate Management
KK Ziemba E., Śmietana K., Ramian T.
Real Estate Management and Valuation 23 (No. 4), 85-94, 2015
22015
Koncepcja systemu pozyskiwania wiedzy o funkcjonowaniu organizacji
K Kania
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 188-198, 2003
22003
A New Measure and Symbolic Method that Supports Finding Similarity in Time Series
K Kania
Business Information Systems, W. Abramowicz, G. Klein (eds.), Colorado …, 2003
22003
Permutation Entropy as a Measure of Information Gain/Loss in the Different Symbolic Descriptions of Financial Data
J Kozak, K Kania, P Juszczuk
Entropy 22 (3), 330, 2020
12020
Using similarity measures in prediction of changes in financial market stream data—Experimental approach
P Juszczuk, J Kozak, K Kania
Data & Knowledge Engineering 125, 101782, 2020
12020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20