Sylwia Pangsy-Kania
Sylwia Pangsy-Kania
profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Zweryfikowany adres z ug.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Polityka innowacyjna paĹ „stwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju
S Pangsy-Kania
1032007
Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów
S Pangsy-Kania, K Piech
Instytut Wiedzy i Innowacji, 2008
212008
Cykle koniunkturalne-teoria, analiza i praktyka
R Orłowska, S Pangsy-Kania
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2003
182003
Konkurencyjność polskiej gospodarki przez pryzmat międzynarodowych rankingów
S Pangsy-Kania
Manikowski, A. Psyk (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i …, 2004
82004
System zarządzania rozwojem w Polsce i rola w nim dokumentów strategicznych
S Pangsy-Kania
Studia z Polityki Publicznej 7 (3), 120-137, 2015
72015
Konkurencyjność polskiej gospodarki przez pryzmat międzynarodowych rankingów. W: Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia–pod red. A. Manikowskiego i A
S Pangsy-Kania
Psyka. Wyd. Nauk. Wydz. Zarządzania UW, Warszawa, 1-10, 2004
72004
Zadłużenie zagraniczne Polski
S Pangsy-Kania
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2001
72001
Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionĂłw: siĹ ‚y motoryczne i bariery
S Pangsy-Kania
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu GdaĹ „skiego, 2007
62007
Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce
E Okoń-Horodyńska, S Pangsy-Kania
Instytut Wiedzy i Innowacji, 2010
52010
Międzynarodowy transfer technologii i wiedzy naukowo-technicznej
S Pangsy-Kania
W: E. Oziewicz (red.). Przemiany we współczesnej gospodarce światowej …, 2006
52006
Czynniki rozwoju gospodarczego Polski
S Pangsy-Kania, IH Zagranicznego
K. Piech (red.). G. Szczodrowski (red.), Przemiany i perspektywy polskiej …, 2002
52002
Innowacyjność kartą przetargową w walce konkurencyjnej
S Pangsy–Kania
PTE, Gdańsk, 2001
52001
The National Innovation Systems and innovativeness based on European Innovation Scoreboard 2007
S Pangsy-Kania
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
42008
Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce
K Piech, S Pangsy-Kania
Elipsa, 2003
42003
Innowacyjne techniki redukcji zadłużenia zagranicznego
S Pangsy-Kania
Ekonomia/Uniwersytet Warszawski, 84-98, 2001
32001
Innowacyjność w erze globalizacji
S Pangsy-Kania
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
22012
Rola innowacji w sektorze usług
S Pangsy-Kania
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012
22012
Podium europejskiej innowacyjnosci przez pryzmat modeli narodowych systemow innowacji
S Pangsy-Kania
Ekonomia, 131-140, 2011
22011
Inwestycje zagraniczne w Polsce w sektorach high-tech a perspektywiczne kierunki badań przy wykorzystaniu metodyki foresight
S Pangsy-Kania
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
22010
Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiągnięcia, problemy i wyzwania
S Pangsy-Kania, G Szczodrowski
Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009
22009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20