Obserwuj
Sylwia Pangsy-Kania
Sylwia Pangsy-Kania
profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Zweryfikowany adres z ug.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju
S Pangsy-Kania
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007
1102007
Cykle koniunkturalne-teoria, analiza i praktyka
R Orłowska, S Pangsy-Kania
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2003
232003
Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola instytucji, funduszy unijnych i klastrów
S Pangsy-Kania, K Piech
Instytut Wiedzy i Innowacji, 2008
212008
System zarządzania rozwojem w Polsce i rola w nim dokumentów strategicznych
S Pangsy-Kania
Studia z Polityki Publicznej 7 (3), 120-137, 2015
132015
Konkurencyjność polskiej gospodarki przez pryzmat międzynarodowych rankingów
S Pangsy-Kania
Manikowski, A. Psyk (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i …, 2004
92004
Od „Made in China” do „Created in China”–droga Chin do supremacji innowacyjnej
S Pangsy-Kania
Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 97-115, 2021
82021
Konkurencyjność polskiej gospodarki przez pryzmat międzynarodowych rankingów [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red
S Pangsy-Kania
Psyka. Wyd. Nauk. Wydz. Zarządzania UW, Warszawa, 1-10, 2004
72004
Zadłużenie zagraniczne Polski
S Pangsy-Kania
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2001
72001
Czynniki rozwoju gospodarczego Polski
S Pangsy-Kania, IH Zagranicznego
Wyd. Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2001
72001
The belt and road initiative–shared development or a threat for the world economy?
R Ciborowski, E Oziewicz, S Pangsy-Kania
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2021
62021
Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionĂłw: siĹ ‚y motoryczne i bariery
S Pangsy-Kania
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu GdaĹ „skiego, 2007
62007
Przegląd teoretycznych aspektów cyklu koniunkturalnego
S Pangsy-Kania
Ekonomia 12, 109-125, 2004
62004
Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce
E Okoń-Horodyńska, S Pangsy-Kania
Instytut Wiedzy i Innowacji, 2010
52010
Międzynarodowy transfer technologii i wiedzy naukowo-technicznej
S Pangsy-Kania
W: E. Oziewicz (red.). Przemiany we współczesnej gospodarce światowej …, 2006
52006
Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce
K Piech, S Pangsy-Kania
Elipsa, 2003
52003
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
S Pangsy-Kania, Z zagraniczne Polski
Gdańsk, 2001
52001
The National Innovation Systems and innovativeness based on European Innovation Scoreboard 2007
S Pangsy-Kania
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
42008
Innowacyjność kartą przetargową w walce konkurencyjnej
S Pangsy–Kania
PTE, Gdańsk, 2001
42001
Rare Earth Elements as A Huge Economic Challenge For The Future of Green Economy
S Pangsy-Kania, F Flouros
40th International Business Information Management Association Conference, 2022
32022
Rola innowacji w sektorze usług
S Pangsy-Kania
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012
32012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20