Obserwuj
Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
State University of Applied Sciences in Konin; University of Łódź
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Narodowy Korpus Jezyka Polskiego
A Przepiórkowski, M Banko, RL Górski, B Lewandowska-Tomaszczyk
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw., 2012
3872012
Polysemy, prototypes, and radial categories
B Lewandowska-Tomaszczyk
The Oxford handbook of cognitive linguistics, 139-169, 2007
3412007
Praising and complimenting
B Lewandowska-Tomaszczyk
Benjamins Contrastive pragmatics 73, 100, 1989
1691989
Podstawy językoznawstwa korpusowego
B Lewandowska-Tomaszczyk
1022005
Meaning and lexicography
BLT J Tomaszczyk
John Benjamins Publishing Company, 1990
931990
Re-conceptualization and the Emergence of Discourse Meaning as a Theory of Translation
B Lewandowska-Tomaszczyk
Meaning in translation 105, 148, 2010
702010
Towards the National Corpus of Polish.
A Przepiórkowski, RL Górski, B Lewandowska-Tomaszczyk, M Lazinski
LREC, 2008
602008
Depth of negation: A cognitive semantic study
B Lewandowska-Tomaszczyk
Łódź University Press, 1996
571996
Complex emotions and grammatical mismatches
K Dziwirek, B Lewandowska-Tomaszczyk
Complex Emotions and Grammatical Mismatches, 2010
532010
TRANSLATION AND MEANING PART 10
B Lewandowska-Tomaszczyk, M Thelen
52*2013
PALC'99--Practical Applications in Language Corpora: Papers from the International Conference at the University of Łódź, 15-18 April 1999
B Lewandowska-Tomaszczyk, PJ Melia
Peter Lang Pub Incorporated, 2000
452000
Conceptual analysis, linguistic meaning, and verbal interaction
B Lewandowska-Tomaszczyk
Wydawn. Uniwersytetu Łodzkiego, 1987
441987
National Corpus of Polish (NKJP)
A Przepiórkowski, M Banko, RL Górski, B Lewandowska-Tomaszczyk, ...
Proceedings of the 5th language & technology conference: Human language …, 2011
412011
Cross-linguistic and language-specific aspects of semantic prosody
B Lewandowska-Tomaszczyk
Language Sciences 18 (1-2), 153-178, 1996
411996
English fear and Polish strach in contrast: GRID approach and cognitive corpus linguistic methodology
B Lewandowska-Tomaszczyk, PA Wilson
OUP Components of emotional meaning: A sourcebook, 425-436, 2013
382013
On semantic change in a dynamic model of language
B Lewandowska-Tomaszczyk
Historical Semantics, Historical Word Formation 29, 297, 1985
351985
Self-conscious emotions in collectivistic and individualistic cultures: A contrastive linguistic perspective
B Lewandowska-Tomaszczyk, PA Wilson
Yearbook of Corpus Linguistics and Pragmatics 2014, 123-148, 2014
262014
Approximative spaces and the tolerance threshold in communication
B Lewandowska-Tomaszczyk
International Journal of Cognitive Linguistics 2 (2), 167, 2011
242011
Explicit and tacit: An interplay of the quantitative and qualitative approaches to translation
B Lewandowska-Tomaszczyk
Quantitative methods in corpus-based translation studies, 1-34, 2012
232012
Equivalence
B Lewandowska-Tomaszczyk
Ways to Translation eds. Lukasz Bogucki, Stanislaw Gozdz-Roszkowski, Piotr …, 2015
222015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20