Adam Szot
Adam Szot
Verified email at poczta.umcs.lublin.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
M Kwiek, D Antonowicz, J Brdulak, M Hulicka, T Jędrzejewski, R Kowalski, ...
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 2016
482016
Reformować? Nie reformować? Szerszy kontekst zmian w szkolnictwie wyższym
D Antonowicz, J Brdulak, M Hulicka, T Jędrzejewski, R Kowalski, ...
312016
Diagnoza szkolnictwa wyższego
J Górniak
Wydawnictwo SGGW, 2015
172015
Swoboda decyzyjna w stosowaniu prawa przez administrację publiczną
A Szot
Wydawnictwo Episteme Lublin, 2016
112016
Klauzula generalna jako ponadgałęziowa konstrukcja systemu prawa
A Szot
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G 63 (2), 291 - 304, 2016
92016
Słuszność a uznanie administracyjne
A Szot
Studia Iuridica Lublinensia 15, 175-182, 2011
62011
Control on Decisions Based on Administrative Discretion (Kontrola decyzyjna oparta na uznaniu administracyjnym)
A Szot
Humanitas Journal of European Studies, 141-148, 2009
52009
Discretionary powers of the public administration in law application processes and its judicial control
A Szot
Discretionary Power of Public Administration Its Scope and Control, 89-103, 2017
22017
Charakter stosunku prawnego łączącego studenta i uczelnię
A Szot
Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa …, 2016
12016
Obecność mediacji w kształceniu prawników w Polsce (Mediation in Legal Education in Poland)
A Kalisz, M Myślińska, A Szot
ADR. Arbitraż i Mediacja, 11, 2010
12010
Precedent as an Element of Shaping Public Administration Policies
A Szot
Studia Iuridica Lublinensia, 205-213, 2018
2018
Precedent as an Element of Shaping Public Administration Policies
A Szot
Studia Iuridica Lublinensia, 205-2013, 2018
2018
'Precedens' jako pozaprzepisowa podstawa decyzji administracyjnej ('Precedent'as an Extra-statutory Legal Basis of an Administrative Decision)
A Szot
Available at SSRN 3095497, 2017
2017
Modele komunikacyjne w procesach decydowania
A Szot, A Kalisz
Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa wewnętrzna, 75-86, 2017
2017
„Precedens” jako pozaprzepisowa podstawa decyzji administracyjnej
A Szot
Wykładnia operatywna prawa – perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, 134-149, 2017
2017
The Influence of European Court of Human Rights’ Jurisprudence on Public Administration Governance Processes
A Szot
Peter Lang, 2016
2016
To Reform? Or Not to Reform? A Wider Context of Changes in Higher Education
D Antonowicz, J Brdulak, M Hulicka, T Jędrzejewski, R Kowalski, ...
Nauka, 2016
2016
Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki
JP Tarno, A Szot, P Pokorny
Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, 2016
2016
The Influence of European Court of Human Rights’ Jurisprudence on Public Administration Governance Processes
Global Governance and its Effect on State and Law, 6, 229 – 242, 2016
2016
Stosowanie prawa przez administrację publiczną-między prawem a polityką (Application of the Law by the Public Administration-Between Law, Politics and Policies)
A Szot
Available at SSRN 3127413, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20