Maria Flakus
Maria Flakus
Institute of Psychology, University of Silesia
Zweryfikowany adres z us.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Znaczenie postaw wobec badań naukowych i statystyki w procesie kształcenia akademickiego psychologów. Przegląd literatury
M Flakus
Edukacja, 2017
22017
Związki świadomości metodologicznej i zmiennych osobowościowo-poznawczych
M Flakus
Ogrody Nauk i Sztuk, 277-286, 2014
12014
Climate and Ties in Workplace versus Sense of Danger and Stress, Based on Empirical Research in the Aviation Industry
M Dobrowolska, M Ślazyk-Sobol, M Flakus, A Deja
Sustainability 12 (13), 5302, 2020
2020
Personality characteristics of mountaineers-review of the literature.
M Sołtysik, M Flakus, R Pudlo
Psychiatria polska 53 (6), 1397-1411, 2019
2019
Charakterystyka osobowości wspinaczy wysokogórskich-przegląd literatury
M Sołtysik, M Flakus, R Pudlo
2019
Current state of knowledge regarding mental disorders in mountaineers
M Soltysik, M Flakus, B Lubecka, R Pudlo
PSYCHIATRIA I PSYCHOLOGIA KLINICZNA-JOURNAL OF PSYCHIATRY AND CLINICAL …, 2018
2018
Aktualny stan badań nad zaburzeniami psychicznymi u wspinaczy wysokogórskich
M Sołtysik, M Flakus, B Lubecka, R Pudlo
2018
Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji Skali Podatności na Nudę (BPS)
M Flakus
Polskie Forum Psychologiczne 23 (4), 783–802, 2018
2018
Skuteczność psychoterapii psychodynamicznej
M Flakus
Psychiatria po Dyplomie 14 (4), 35-41, 2017
2017
Przeciwprzeniesienie w praktyce psychoterapeutycznej
M Flakus
Psychiatria po Dyplomie 14 (6), 21-26, 2017
2017
Psychologicznie o nudzie–teorie i modele nudy
M Flakus, Ł Palt
Stan Rzeczy, 119-138, 2017
2017
Kliniczne aspekty podatności na nudę
M Flakus
Psychiatria po Dyplomie 13 (5), 19-25, 2016
2016
Od mitu do nauki – androgynia i transseksualizm w mitach, antropologii i popkulturze
M Flakus
Transpłciowość Transdyscyplinarnie 1, 11-26, 2015
2015
Psychologiczne aspekty religijności – religijność i duchowość człowieka jako przedmioty zainteresowania psychoanalizy
M Flakus
Człowiek - istota religijna. Tom 3: Religijność w ujęciu humanistycznym 3 …, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–14