Grzegorz Koziński
Grzegorz Koziński
GIS Analist [PhD] Researcher in the field of earth sciences and environmental, Koujawsko-Pomorskie
Zweryfikowany adres z kujawsko-pomorskie.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wind energy in Poland – History, current state, surveys, Renewable Energy Sources Act, SWOT analysis
Bartłomiej Igliński, Roman Buczkowski, Anna Iglińska, Grzegorz Koziński ...
Renewable and Sustainable Energy Reviews 64, 19-33, 2016
352016
Spatial distribution and extent of damages by wind storms in tree stands of the Tuchola Forest.[W:] Insect outbreaks in managed and unmanaged forests
G Koziński, A Nienartowicz
Forest Research Institute, 89-105, 2006
52006
Rola geoportali w rozwoju i polityce regionów.
GJ Koziński, M Skrzatek, K Król, T Salata, A Trystula
32016
Model przestrzenny szkód wywołanych przez wiatr w drzewostanach Borów Tucholskich
GJ Koziński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wyd. Nauk o Ziemi, 2007
32007
ROZMIESZCZENIE PRZESTRZENNE I WIELKOŚĆ SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ WIATR W LASACH WYBRANYCH OBSZARÓW POMORZA
G Koziński, A Nienartowicz
Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi - od …, 2013
22013
Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza z założeniami programu jego kształtowania
L Kozłowski, B Bielska, GJ Koziński, A Brzezińska-Rawa, S Flanz, ...
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy współpracy …, 2016
12016
Energia odnawialna w województwie łódzkim : stan aktualny, potencjał techniczny, analiza SWOT : monografia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
K Grzegorz, BR Igliński Bartłomiej, Skrzatek Mateusz, Pazderski Leszek
2018
Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza i działania, 294 s.
K Leszek, W Zbigniew, G Koziński, S Mateusz, D Olgierd, ...
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskego w Toruniu, 2017
2017
Odnawialne źródła energii szansą dla Wielkopolski. Monografia
R Buczkowski, B Igliński, GJ Koziński, M Skrzatek, P Rzymyszkiewicz, ...
2016
Odnawialne źródła energii szansą dla Wielkopolski. Monografia
PI Roman Buczkowski, Bartłomiej Igliński, Mateusz Skrzatek, Grzegorz ...
Wydawnictwo UMK, Toruń, 2016
2016
Rejestry publiczne w formie zintegrowanej jako platforma budowy Systemu Informacji Przestrzennej. Oprogramowanie open source i jego wykorzystanie do tworzenia budowy kujawsko …
GJ Koziński, M Skrzatek
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica Folia 193 …, 2015
2015
Rola geoportali w rozwoju i polityce regionów. Monografia.
TS Grzegorz J. Koziński, Mateusz Skrzatek, Karol Król, Agnieszka Trystula ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,, 2015
2015
Wykorzystanie danych satelitarnych i Systemu Informatycznego Lasów Państwowych w badaniach rozmieszczenia przestrzennego i wielkości szkód spowodowanych przez wiatr w …
GJ Koziński, A Nienartowicz
Teledetekcja Środowiska 51, 2014
2014
The use of satellite data and the System of National Forests in the study of spatial distribution and assessment of damages caused by wind storms in forests of chosen areas of …
GJ KOZIŃSKI, A NIENARTOWICZ
TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA 51, 57-72, 2014
2014
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie: formularz nominacyjny, 168 s.
A Przystalski, A Nienartowicz, M Kunz, DJ Domin, M Boiński, R Dysarz, ...
Chojnice: Sandry Brdy Lokalna Grupa Działania,, 2010
2010
Biosphere Reserve Tuchola Forest : nomination form / aut. Andrzej Nienartowicz [et al.] ; współpr. Marian Boiński [et al.]/Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie : formularz …
LR Andrzej Nienartowicz, Dominik J. Domin, Mieczysław
Chojnice : Sandry Brdy - Lokalna Grupa Działania,repozytorium.umk.pl/handle …, 2010
2010
Spatial distribution of damages caused by wind storms in treestands of the Tuchola Forest
G Koziński, A Nienartowicz
Ecological Questions 7, 69-84, 2006
2006
Spatial distribution and extent of damages caused by wind storms in treestands of the Tuchola Forest.[in:] Kolk A.(ed.) Insect outbreaks in managed and unmanaged forests: 89 …
GJ Koziński, A Nienartowicz
Forest Research Institute, Warsaw, 2006
2006
Spatial distribution of damages caused by wind storms in treestands of the Tuchola Forest,
AN Grzegorz. Koziński
Ecological Questions 7/2006 7 (http://kpbc.umk.pl/publication/14231), 69-84, 2006
2006
Spatial distribution and extent of damages caused by wind storms in tree stands of the Tuchola Forest
G Kozinski, A Nienartowicz
Insect outbreaks in managed and unmanaged forests, 89;, 2006
2006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20