Paweł Baranowski
Paweł Baranowski
dr hab. (ekonomia), UŁ
Zweryfikowany adres z eksoc.uni.lodz.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Podstawy ekonomii
R Milewski, E Kwiatkowski, P Baranowski, J Działo, P Gajewski, ...
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
3932018
Problem optymalnej stopy inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego
P Baranowski
Wydawnictwo Biblioteka, 2008
322008
Krótkookresowe prognozowanie inflacji z użyciem modeli czynnikowych
P Baranowski, A Leszczyńska, G Szafrański
Bank i Kredyt 41 (4), 23-44, 2010
272010
Credible enough? Forward guidance and perceived National Bank of Poland’s policy rule
P Baranowski, P Gajewski
Applied Economic Letters 23 (2), 89-92, 2016
172016
Reguła polityki pieniężnej dla Polski-porównanie wyników różnych specyfikacji
P Baranowski
Oeconomia Copernicana 2 (3), 5-21, 2011
152011
Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen
P Baranowski, E Gałecka-Burdziak, M Górajski, M Malaczewski, ...
Studium dla Polski, Wydawnictwo UŁ, PWN, Łódź-Warszawa, 2013
13*2013
Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen. Studium dla Polski
P Baranowski, E Gałecka-Burdziak, M Górajski, M Malaczewski, ...
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź, 2013
132013
Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro: ujęcie ilościowe
P Krajewski, P Baranowski
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
13*2012
Reguła Taylora i jej rozszerzenia
P Baranowski
Gospodarka Narodowa, 1-23, 2008
122008
Do ECB introductory statements help to predict monetary policy: evidence from tone analysis
P Baranowski, H Bennani, W Doryń
11*2020
Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe
P Baranowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
112014
Optymalna stopa inflacji–porównanie szacunków opartych na różnych klasach zależności funkcyjnej inflacja-wzrost
P Baranowski
Mathematical economics 5 (12), 41-51, 2008
112008
The Effectiveness of Fiscal Policy Over the Business Cycle: A CEE Perspective
P Baranowski, P Krajewski, M Mackiewicz, A Szymańska
Emerging Markets Finance and Trade 52 (8), 1910-1921, 2016
102016
Reguły polityki pieniężnej w Polsce
P Baranowski
Podejście ilościowe (Monetary Policy Rules in Poland-Quantitative Approach …, 2014
102014
Words and deeds in managing expectations: empirical evidence on an inflation targeting economy
P Baranowski, W Doryń, T Łyziak, E Stanisławska
82020
The Effects of an Expected and Unexpected Tightening of the Monetary Policy in the Light of a Hybrid DSGE Model for Poland's Economy
P Baranowski
Ekonomista, 319-343, 2011
7*2011
Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy–analiza dla Polski i 15 krajów Unii Europejskiej
P Baranowski, JJ Sztaudynger
Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 157-170, 2011
72011
Wzrost gospodarczy a inflacja w krajach Unii Europejskiej
P Baranowski, M Raczko
Wiadomości Statystyczne, 61-71, 2004
72004
Inflation in Poland under State-Dependent Pricing
P Baranowski, M Górajski, M. Malaczewski, G Szafrański
Ekonomický časopis/Journal of Economics 64 (10), 923-936, 2016
62016
Reakcja gospodarki polskiej na szok polityki pieniężnej w małym modelu DSGE-na ile wybór metody estymacji determinuje wyniki?
G Szafrański, P Baranowski
Bank i Kredyt, 119-144, 2012
62012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20