Obserwuj
Paweł Baranowski
Paweł Baranowski
Zweryfikowany adres z eksoc.uni.lodz.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Podstawy ekonomii
R Milewski, E Kwiatkowski, P Baranowski, J Działo, P Gajewski, ...
PWN, 2021
4242021
Problem optymalnej stopy inflacji w modelowaniu wzrostu gospodarczego
P Baranowski
Wydawnictwo Biblioteka, 2008
332008
Krótkookresowe prognozowanie inflacji z użyciem modeli czynnikowych
P Baranowski, A Leszczyńska, G Szafrański
Bank i Kredyt 41 (4), 23-44, 2010
272010
Do ECB introductory statements help to predict monetary policy: evidence from tone analysis
P Baranowski, H Bennani, W Doryń
222020
Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe
P Baranowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
202014
Credible enough? Forward guidance and perceived National Bank of Poland’s policy rule
P Baranowski, P Gajewski
Applied Economic Letters 23 (2), 89-92, 2016
192016
Words and deeds in managing expectations: empirical evidence on an inflation targeting economy
P Baranowski, W Doryń, T Łyziak, E Stanisławska
162020
Reguła polityki pieniężnej dla Polski-porównanie wyników różnych specyfikacji
P Baranowski
Oeconomia Copernicana 2 (3), 5-21, 2011
142011
The Effectiveness of Fiscal Policy Over the Business Cycle: A CEE Perspective
P Baranowski, P Krajewski, M Mackiewicz, A Szymańska
Emerging Markets Finance and Trade 52 (8), 1910-1921, 2016
132016
Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen
P Baranowski, E Gałecka-Burdziak, M Górajski, M Malaczewski, ...
Studium dla Polski, Wydawnictwo UŁ, PWN, Łódź-Warszawa, 2013
13*2013
Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen. Studium dla Polski
P Baranowski, E Gałecka-Burdziak, M Górajski, M Malaczewski, ...
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź, 2013
132013
Optymalna stopa inflacji–porównanie szacunków opartych na różnych klasach zależności funkcyjnej inflacja-wzrost
P Baranowski
Mathematical economics 5 (12), 41-51, 2008
132008
Reguła Taylora i jej rozszerzenia
P Baranowski
Gospodarka Narodowa, 1-23, 2008
132008
Marriage, divorce and economic growth
P Baranowski, JJ Sztaudynger
Annales. Ethics in Economic Life 22 (1), 53-67, 2019
92019
Inflation in Poland under State-Dependent Pricing
P Baranowski, M Górajski, M. Malaczewski, G Szafrański
Ekonomický časopis/Journal of Economics 64 (10), 923-936, 2016
82016
Whose feedback matters? Empirical evidence from online auctions
P Baranowski, M Komor, S Wójcik
Applied Economics Letters 25 (17), 1226-1229, 2018
72018
The Effects of an Expected and Unexpected Tightening of the Monetary Policy in the Light of a Hybrid DSGE Model for Poland's Economy
P Baranowski
Ekonomista, 319-343, 2011
7*2011
Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy–analiza dla Polski i 15 krajów Unii Europejskiej
P Baranowski, JJ Sztaudynger
Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 157-170, 2011
72011
Reakcja gospodarki polskiej na szok polityki pieniężnej w małym modelu DSGE-na ile wybór metody estymacji determinuje wyniki?
G Szafrański, P Baranowski
Bank i Kredyt, 119-144, 2012
62012
Wykorzystanie danych typu real-time do oszacowania parametrów reguły Taylora dla Polski
P Baranowski
Wiadomości Statystyczne, 2008
6*2008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20