Marian Gorynia
Marian Gorynia
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa
M Gorynia, B Jankowska
Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008
3812008
Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw
M Gorynia
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
2912007
Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji
M Gorynia
Mikroekonomia przejścia, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań, 13-30, 1998
2581998
Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
M Gorynia
AE, 2002
2212002
Kompendium wiedzy o konkurencyjności
M Gorynia, E Nowińska-Łaźniewska
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
1852010
Teorie internacjonalizacji
M Gorynia, B Jankowska
Gospodarka narodowa 219 (10), 21-44, 2007
1162007
Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją
M Brzeziński, M Gorynia, Z Hockuba
Ekonomist, 201-232, 2008
115*2008
Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym
K Fonfara, M Gorynia, E Najlepszy, J Schroeder
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 40, 2000
952000
Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej
M Gorynia
Ekonomista 6 (99), 778-790, 1999
891999
Poland and its investment development path
M Gorynia, J Nowak, R Wolniak
Eastern European Economics 45 (2), 52-74, 2007
762007
Strategie firm polskich wobec inwestorów zagranicznych
M Gorynia, M Bartosik-Purgat, B Jankowska, R Owczarzak
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 52-59, 2005
752005
Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa–w kierunku koncepcji eklektycznej?
M Dzikowska, M Gorynia
Gospodarka Narodowa 255 (4), 1-30, 2012
712012
Miedzynarodowa konkurencyjnosc polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna
M Gorynia
Ekonomista 3, 343-358, 1996
591996
Konkurencyjność regionalna
E Łaźniewska, M Gorynia
Koncepcje-strategie-przykłady, PWN, Warszawa, 13-15, 2012
582012
Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki polskiej
M Gorynia
Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1995
581995
Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych
M Gorynia, B Jankowska
Ekonomista 2, 311-340, 2007
572007
Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych
M Gorynia
Ekonomista, 531-546, 1999
541999
Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa
M Gorynia, B Jankowska, R Owczarzak
Ekonomista 5, 595-619, 2005
512005
Poland's Investment Development Path: in search of a synthesis
M Gorynia, J Nowak, R Wolniak
International Journal of Economic Policy in Emerging Economies 2 (2), 153-174, 2009
432009
Motives and modes of FDI in Poland: An exploratory qualitative study
M Gorynia, J Nowak, R Wolniak
Journal for East European Management Studies, 132-151, 2007
432007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20