Marian Gorynia
Marian Gorynia
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa
M Gorynia, B Jankowska
Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008
4032008
Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw
M Gorynia
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
3072007
Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji
M Gorynia
Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 1998
2631998
Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
M Gorynia
AE, 2002
2262002
Kompendium wiedzy o konkurencyjności
M Gorynia, E Nowińska-Łaźniewska
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
1932010
Teorie internacjonalizacji
M Gorynia, B Jankowska
Gospodarka narodowa 219 (10), 21-44, 2007
1242007
Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją
M Brzeziński, M Gorynia, Z Hockuba
Ekonomist, 201-232, 2008
119*2008
Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym
K Fonfara, M Gorynia, E Najlepszy, J Schroeder
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 40, 2000
952000
Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej
M Gorynia
Ekonomista 6 (99), 778-790, 1999
931999
Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa–w kierunku koncepcji eklektycznej?
M Dzikowska, M Gorynia
Gospodarka Narodowa 255 (4), 1-30, 2012
822012
Poland and its investment development path
M Gorynia, J Nowak, R Wolniak
Eastern European Economics 45 (2), 52-74, 2007
782007
Strategie firm polskich wobec inwestorów zagranicznych
M Gorynia, M Bartosik-Purgat, B Jankowska, R Owczarzak
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 52-59, 2005
772005
Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki polskiej
M Gorynia
Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1995
611995
Miedzynarodowa konkurencyjnosc polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna
M Gorynia
Ekonomista, 343-358, 1996
601996
Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych
M Gorynia, B Jankowska
Ekonomista 2, 311-340, 2007
582007
Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych
M Gorynia
Ekonomista, 531-546, 1999
581999
Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa
M Gorynia, B Jankowska, R Owczarzak
nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej, 215, 2005
532005
Konkurencyjność regionalna: koncepcje, strategie, przykłady
E Nowińska-Łaźniewska, M Gorynia, PWN Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
522012
Motives and modes of FDI in Poland: An exploratory qualitative study
M Gorynia, J Nowak, R Wolniak
Journal for East European Management Studies, 132-151, 2007
502007
Konkurencyjność regionalna
E Łaźniewska, M Gorynia
Koncepcje-strategie-przykłady, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 152, 2012
492012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20