Obserwuj
Marian Gorynia
Marian Gorynia
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa
M Gorynia, B Jankowska
Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008
4382008
Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw
M Gorynia
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
3572007
Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji
M Gorynia
Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu …, 1998
3011998
Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
M Gorynia
AE, 2002
2572002
Kompendium wiedzy o konkurencyjności
M Gorynia, E Nowińska-Łaźniewska
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
2262010
Teorie internacjonalizacji
M Gorynia, B Jankowska
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 219 (10), 21-44, 2007
1352007
Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją
M Brzeziński, M Gorynia, Z Hockuba
Ekonomist, 201-232, 2008
131*2008
Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej
M Gorynia
nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej, 160, 1999
1141999
Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa–w kierunku koncepcji eklektycznej?
M Dzikowska, M Gorynia
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 255 (4), 1-30, 2012
1042012
Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym
K Fonfara, M Gorynia, E Najlepszy, J Schroeder
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 40, 2000
1022000
Poland and its investment development path
M Gorynia, J Nowak, R Wolniak
Eastern European Economics 45 (2), 52-74, 2007
882007
Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych
M Gorynia
832005
Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki polskiej
M Gorynia
Zeszyty Naukowe. Seria 2, Prace Habilitacyjne/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1995
771995
Motives and modes of FDI in Poland: An exploratory qualitative study
M Gorynia, J Nowak, R Wolniak
Journal for East European Management Studies, 132-151, 2007
732007
Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych
M Gorynia
Ekonomista, 531-546, 1999
661999
Miedzynarodowa konkurencyjnosc polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna
M Gorynia
Ekonomista, 343-358, 1996
651996
Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych
M Gorynia, B Jankowska
Ekonomista 3, 311-340, 2007
632007
Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa
M Gorynia, B Jankowska, R Owczarzak
Ekonomista 5, 595-619, 2005
612005
Konkurencyjność regionalna
E Łaźniewska, M Gorynia
Koncepcje–strategie–przykłady. PWN, Warszawa, 2012
572012
Teoretyczne aspekty konkurencyjności
M Gorynia
Kompendium wiedzy o konkurencyjności, 48-66, 2009
552009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20