Radosław Pietrzyk
Title
Cited by
Cited by
Year
Integrated risk model in household life cycle
K Jajuga, L Feldman, R Pietrzyk, R Pawel
Publishing House of Wrocław University of Economics, 2015
172015
A Practical Method of Determining Longevity and Premature-Death Risk Aversion in Households and Some Proposals of Its Application
L Feldman, R Pietrzyk, P Rokita
Data Analysis, Machine Learning and Knowledge Discovery, 255-264, 2014
162014
On a concept of household financial plan optimization model
R Pietrzyk, P Rokita
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 314-333, 2015
62015
Evaluation of mutual fund performance on Polish capital market with the use of market timing models
R Pietrzyk
32nd International Conference Mathematical Methods in Economics. Conference …, 2014
62014
Multiobjective optimization of financing household goals with multiple investment programs
L Feldman, R Pietrzyk, P Rokita
STATISTICS IN TRANSITION new series 15 (2), 243-268, 2014
62014
Ocena efektywności inwestycji funduszy inwestycyjnych z tytułu doboru papierów wartościowych i umiejętności wykorzystania trendów rynkowych
R Pietrzyk
Taksonomia 19, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i praktyka, Prace …, 2012
62012
Facilitating Household Financial Plan Optimization by Adjusting Time Range of Analysis to Life-Length Risk Aversion
R Pietrzyk, P Rokita
Analysis of Large and Complex Data. Studies in Classification, Data Analysis …, 2016
52016
Cumulated Surplus Approach and a New Proposal of Life-Length Risk Aversion Interpretation in Retirement Planning for a Household with Two Decision Makers
L Feldman, RA Pietrzyk, PA Rokita
Available at SSRN 2473156, 2014
52014
Optimization of financing multiple goals with multiple investment programs in financial planning for households
R Pietrzyk, P Rokita
32nd International Conference Mathematical Methods in Economics. Conference …, 2014
42014
Integrated measure of risk in a cumulated-surplus-based financial plan optimization model for a 2-person household
R Pietrzyk, P Rokita
33rd International Conference Mathematical Methods in Economics. Conference …, 2015
3*2015
Stochastic goals in financial planning for a two-person household
R Pietrzyk, P Rokita
Statistics in Transition new series 16 (1), 111-136, 2015
3*2015
Ocena efektywności inwestycji gospodarstw domowych na przykładzie funduszy inwestycyjnych
R Pietrzyk
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia 48 (3), 263, 2014
32014
Porównanie metod pomiaru efektywności zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych
R Pietrzyk
Research Papers of Wrocław University of Economics 328, 290-298, 2014
32014
Alternatywny system obrotu akcjami w Polsce na tle innych rynków europejskich
R Pietrzyk, B Knichnicki
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek …, 2010
32010
OSZACOWANIE POZIOMU KONSUMPCJI INDYWIDUALNEJ I WSPÓLNEJ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH.
A Jędrzychowskaanna, R Pietrzyk, P Rokita
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2018
22018
A decent measure of risk for a household life-long financial plan – postulates and properties
R Pietrzyk, P Rokita
34th International Conference Mathematical Methods in Economics. Conference …, 2016
22016
Efektywność inwestycji funduszy emerytalnych w Polsce-wybrane problemy
M Frasyniuk-Pietrzyk, R Pietrzyk
Research Papers of Wroclaw University of Economics 371, 88-100, 2014
22014
Ogólne strategie zaspokajania celu emerytalnego gospodarstw domowych a ryzyko długowieczności
L Feldman, R Pietrzyk, P Rokita
Ubezpieczenia wobec ryzyka długowieczności/starości, 37-49, 2014
22014
Efektywność inwestycji polskich funduszy inwestycyjnych z tytułu doboru papierów wartościowych i umiejętności wykorzystania trendów rynkowych
R Pietrzyk
Taksonomia 20, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i praktyka, Prace …, 2013
22013
Value at Risk – podejście klasyczne a teoria wartości ekstremalnych
R Pietrzyk
Rynek Kapitałowy: Skuteczne Inwestowanie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu …, 2004
22004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20