Follow
Олена Слюсаренко (Olena Slyusarenko)
Олена Слюсаренко (Olena Slyusarenko)
Інститут вищої освіти НАПН України
Verified email at ihed.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації: монографія
О Слюсаренко
Пріоритети, 2015
612015
Структура та компонентний склад, показники і критерії оцінювання професійної компетентності державного службовця як основи його кар’єрного розвитку
О Слюсаренко
Вісник НАДУ 2, 123-132, 2006
552006
Кваліфікаційна критеріальність компетентності: понятійно-методологічні аспекти
О Слюсаренко
Філософія освіти, 8, 2009
492009
Становлення системи основних понять і категорій компетентнісного підходу в умовах парадигмальних змін в освіті
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Педагогіка і психологія, 14-24, 2014
442014
Ключові поняття сучасної педагогіки: навчальний результат, компетентність, кваліфікація
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Педагогічна і психологічна науки в Україні 1, 23-38, 2012
412012
Ідентифікація складу і структури компетентностей - ключова умова підвищення ефективності викладання у вищій школі
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Психолого-педагогічні засади проектування інноваційних технологій викладання…, 2011
412011
Діяльність органів державної влади з професійного вдосконалення й кар’єрного розвитку державних службовців (світовий досвід і його застосування в Україні)
ОМ Слюсаренко
Національна академія державного управління при Президентові України, 2007
282007
Education and research duality–the determining characteristic of higher education
V Lugovyi, O Orzhel, O Slyusarenko, Z Talanova
Education: Modern Discourses, 71-88, 2018
232018
Застосування системного підходу до визначення компетентностей як основи кваліфікацій
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко
К.: Запоріжжя: Класичний приватний університет 1, 151-159, 2010
232010
Використання міжнародних рейтингів вищих навчальних закладів для ідентифікації найвищого університетського потенціалу
В Луговий, О Слюсаренко, Ж Таланова
Вища освіта України 1 (3), 296-308, 2011
222011
Автономія та лідерство в Європейському просторі вищої освіти
В Луговий, С Калашнікова, О Слюсаренко, Ж Таланова
Вища освіта України, 14-20, 2014
212014
University rating & development: challenges and opportunities for Ukraine. Education: Modern Discourses, 2, 60-77
V Lugovyi, O Slyusarenko, Z Talanova
182019
Світовий досвід для створення національного рейтингу закладів вищої освіти
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України 2, 5-23, 2018
182018
University rating & development: challenges and opportunities for Ukraine
V Lugovyi, O Slyusarenko, Z Talanova
Education: Modern Discourses 2, 60-77, 2019
172019
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
162021
Реалізація світового досвіду рівневої, орієнтаційної та галузевої організації вищої школи в Законі України Про вищу освіту: шлях до розуміння та визнання
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Вища освіта України, 32-36, 2014
162014
Про професійний добір і фахове навчання в системі кар’єрного розвитку державних службовців країн Північної Америки та Європи
О Слюсаренко
Вісник УАДУ, 202-210, 2004
162004
Проблема справедливого оцінювання компетентності державних службовців для забезпечення їх професійного і кар’єрного розвитку
О Слюсаренко
Вісник НАДУ, 46-57, 2006
152006
Якість викладання, досліджень, публікацій - ключовий фактор у досягненні вищими навчальними закладами світового класу та критерій оцінювання діяльності науково-педагогічних…
В Луговий, О Слюсаренко, Ж Таланова
Проблеми освіти 1 (70), 3-10, 2012
142012
Нові уроки лідерства для України від Шанхайського рейтингу 2018 року
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України 3, 5-22, 2018
132018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20