Sylwia Urbańska
Sylwia Urbańska
Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
Zweryfikowany adres z is.uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010
U Sylwia
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
552015
" Cała Polska liczy eurosieroty": panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacji rodzin migrantów
S Urbańska
Kultura i społeczeństwo 54 (3), 2010
452010
Matka migrantka
S Urbańska
Perspektywa transnarodowości w badaniu przemian ról rodzicielskich, 61-84, 2009
402009
Matka Polka na odległość
S Urbańska
Z doświadczeń migracyjnych robotnic 2010, 1989-2010, 1989
371989
Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności polski: raport komitetu badań nad migracjami polskiej akademii nauk
M Anacka, J Brzozowski, H Chałupczak, A Fihel, G Firlit-Fesnak, ...
Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, 2014
292014
Transnarodowość jako perspektywa ujęcia macierzyństwa w warunkach migracji
S Urbańska
na, 2008
232008
Transnational motherhood and forced migration. Causes and consequences of the migration of polish working-class women 1989–2010
S Urbańska
Central and Eastern European Migration Review 5 (1), 109-128, 2016
142016
Profesjonalizacja macierzyństwa jako proces odpodmiotowienia matki
S Urbańska
Analiza dyskursów poradnika „Twoje Dziecko, 2001-2009, 2009
142009
Naturalna troska o ciało i moralność versus profesjonalna produkcja osobowości
S Urbańska
Konstruowanie modelu człowieka w dyskursach macierzyńskich w latach 70, 2012
122012
Profesjonalizacja macierzyństwa jako proces odpodmiotowienia matki. Analiza dyskursów poradnika „Twoje Dziecko” z 2003 i 1975 roku
S Urbańska
Red. B. Budrowska. Warszawa, 19-42, 2009
92009
Mozaiki przestrzeni transnarodowych: teorie-metody-zjawiska
Ł Krzyżowski, S Urbańska
Zakład Wydawniczy" NOMOS", 2010
82010
Matka na emigracji
S Urbańska
Perspektywa transnarodowości w badaniu przemian ról rodzicielskich, 61-84, 2009
82009
Codzienność i społeczne konteksty życia codziennego: idea codzienności w naukach społecznych
M Bogunia-Borowska
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009
62009
Czego nie dowiemy się o globalnej rewolucji płci bez badania religii w życiu migrantów
S Urbańska
Studia Humanistyczne AGH (od 2012) 15 (3), 51-67, 2016
42016
Mieszkańcy Polski,[w:] Współczesne społeczeństwo polskie, red
A Giza, M Głowacka-Grajper, S Urbańska
A. Giza, M. Sikorska, Warszawa, 2012
42012
Konstruowanie modelu człowieka w dyskursach macierzyńskich w latach 70-ych PRL i na początku XXI wieku.[Constructing the Model of a Personhood in the Discourses of Maternity in …
S Urbańska
Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, Praktyki i Reprezentacje Macierzyństwa …, 2012
42012
MIGRANT MOTHER. TRANSNATIONAL PERSPECTIVE IN THE RESEARCH ON PARENTAL ROLES CHANGES (Matka migrantka. Perspektywa transnarodowosci w badaniu przemian ról rodzicielskich)
S Urbanska
Studia Migracyjne-Przeglad Polonijny 1 (35), 61-84, 2009
42009
Przemiany macierzyństwa w procesie globalnych migracji kobiet
S Urbańska
PhD dissertation. Warsaw: Instytut Socjologii UW, 2011
32011
Religion and Gender in Migration to and from Central and Eastern Europe–Introductory Reflections
K Leszczyńska, S Urbańska, K Zielińska
Central Eastern European Migration Review, 105-110, 2018
22018
Assessing the Significance of Religion in Gender and Migration Studies: New Avenues for Scholarly Inquiry
S Urbańska
Central and Eastern European Migration Review 7 (2), 111-124, 2018
22018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20