Obserwuj
Євген Матвіїшин, Yevhen Matviyishyn, Matviishyn
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Стратегічне управління людськими ресурсами: навчальний посібник
ЄГ Матвіїшин
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 11-12, 2011
392011
Language differentiation of Ukraine’s population
Y Matviyishyn, T Michalski
Journal of Nationalism, Memory & Language Politics 11 (2), 181-197, 2017
172017
Планування проектних дій: навч. посіб.
ЄГ Матвіїшин
К.: Хай-Тек Прес, 2008
162008
Мотиваційний моніторинг–засіб підвищення ефективності роботи державних службовців
Є Матвіїшин, В Максимишин
Ефективність державного управління: зб. наук. пр./редкол. АО Чемерис (голов …, 2004
162004
Методичні вказівки до вивчення модуля «Система управління якістю освіти вищих навчальних закладів» дисципліни «Державна політика і управління в освіті»: наук.-метод. розробка
ЄГ Матвіїшин
К.: НАДУ, 3-4, 2009
82009
Оценка факторов развития доверия как основы экономического роста в регионах Украины
Е МАТВИИШИН, И МАТВИИШИН
ПУБЛиЧНое УПРАВЛеНие: теория и практика, 230, 2010
72010
Стратегічне управління економікою на регіональному рівні
ЄГ Матвіїшин
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії …, 2014
62014
Застосування моделі демографічного прогнозування для регулювання ринку праці у регіоні
ЄГ Матвіїшин
Ефективність державного управління, 302-311, 2012
52012
Проектний підхід до підготовки ґрантової заявки на участь у Програмі транскордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна”
ЄГ Матвіїшин, ОЄ Музичук
Демократичне врядування, 2011
52011
Інвестування в освіту як засіб підтримки інноваційної конкурентоспроможності регіону
Є Матвіїшин
Ефективність державного управління: зб. наук. праць.-2011.-Вип 27, 225-234, 2011
52011
Людський капітал як базова категорія в концепції людського розвитку в регіональному вимірі
ЄГ Матвіїшин
Теорія та практика державного управління, 384-390, 2010
52010
Конкурентноспроможність як мета стратегічного управління розвитком регіону
ЄГ Матвіїшин
Теорія та практика державного управління, 121-127, 2010
52010
The Polish-Russian Cross-Border Cooperation. Institutional Conditions and Perspectives of Regional Development
M Chełminiak, W Kotowicz, WT Modzelewski
T. Palmowski, Y. Matviyishyn (red.). Problems of Regional Development in …, 2006
52006
Minimization of steel waste during manufacture of reinforced concrete structures
Y Matviyishyn, T Janiak
AIP Conference Proceedings 2077 (1), 2019
42019
Entrepreneurship development support in Ukraine
YH Matviyishyn
Актуальні проблеми економіки, 107-112, 2016
42016
Features of small business development in Ukraine
Y Matviyishyn, T Mahats
Journal of Geography, Politics and Society 5 (2), 25-33, 2015
42015
Теоретичні та прикладні засади стратегічного управління економічними процесами на регіональному рівні
ЄГ Матвіїшин
монографія/ЄГ Матвіїшин, 2014
42014
Підхід до прогнозування надходжень від податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету Львівської області
Є Матвіїшин, Ю Фабрика
Аграрна економіка, 108-113, 2014
42014
Визначення коефіцієнтів вибуття населення в Україні та Львівській області для побудови моделі відтворення людських ресурсів
ЄГ Матвіїшин
Демократичне врядування, 2011
42011
Weaknesses and successes of the Ukrainian administrative reform
T Michalski, Y Matviyishyn, V Luhova
Czasopismo Geograficzne 93 (3), 2022
32022
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20