Hanna Krauze-Sikorska
Hanna Krauze-Sikorska
Doktor habilitowany profesor UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Zweryfikowany adres z amu.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Edukacja przez sztukę: o edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka
H Krauze-Sikorska
Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2006
332006
Świat Digital Natives. Młodzież w poszukiwaniu siebie i innych
H Krauze-Sikorska, M Klichowski
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013
292013
Edukacja przez sztukę
H Krauze-Sikorska
O edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka, Poznań …, 2006
202006
Graficzny świat dziecka
H Krauze-Sikorska
Eruditus, 1998
131998
Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jej implikacje dla ich rozwoju,[w:] Dziecko w szkolnej rzeczywistości
H Krauze-Sikorska
Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, 479-534, 2011
122011
Mikro-i makrokontekst w procesie systemowej diagnozy psychopedagogicznej dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się
H Krauze-Sikorska
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014
52014
Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jej implikacje dla ich rozwoju. W H. Sowińska (red.)
H Krauze-Sikorska
Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji …, 2011
52011
Specyfika relacji interpersonalnych w młodzieżowych „społeczności” digital natives
H Krauze-Sikorska
Studia Edukacyjne 14, 131-150, 2010
52010
Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole. Teoria i praktyka
H Krauze-Sikorska, K Kuszak
WSPiA, Poznań, 2010
42010
Dziecko do lat trzech w systemie opieki i edukacji. Źródła wsparcia i zagrożeń
H Krauze-Sikorska, K Kuszak, G Rura, K Sadowska
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016
32016
Terapia przez twórczość plastyczną w procesie wspomagania i wspierania rozwoju dzieci z problemami internalizacyjnymi, czyli o tym, jak można pomóc dziecku być „tym samym”, ale …
H Krauze-Sikorska
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 11 (3 (41)), 13-30, 2016
32016
Tworzenie tożsamości społecznej i przynależności grupowej w Internecie jako efekt autokategoryzacji i subiektywnej niepewności1
H Krauze‐Sikorska
Świat Digital Natives, 65, 2013
22013
Determinanty efektywności systemu CAE w procesie edukacji dzieci z utrudnieniami w rozwoju
H Krauze-Sikorska
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012
22012
Determinanty fizycznego i psycho-społecznego rozwoju małego dziecka
H KRAUZE-SIKORSKA
DZIECKO DO LAT TRZECH W SYSTEMIE OPIEKI I EDUKACJI, 15, 2016
12016
The Educational and Social World of a Child. Discourses of Communication, Subjectivity and Cyborgization
H Krauze-Sikorska, M Klichowski
Adam Mickiewicz University Press, 2015
12015
Zabawy cyfrowe w procesie uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym–szanse i wyzwania w kontekście edukacji 4.0
H Krauze-Sikorska, J Sikorska
Konteksty Pedagogiczne 2 (15), 121–136-121–136, 2020
2020
Children and adolescents with a chronic condition in the public school space–in search of an effective model of psychopedagogical support
H Krauze-Sikorska
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 2019
2019
ICT w procesie twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
H Krauze-Sikorska, J Sikorska
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
2018
The world of Digital Art. On the values of adolescent artistic creativity presented in cyberspace
H Krauze-Sikorska
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2017
2017
Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa
H Krauze-Sikorska, M Klichowski
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20