Obserwuj
Marek Dutkowski
Marek Dutkowski
profesor nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński
Zweryfikowany adres z marekdutkowski.eu
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Sandy coastlines-are there conflicts between recreation and natural values?
K Opalinski, M Szymelfenig, M Dutkowski
Oceanological Studies 29 (2), 5, 2000
792000
Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi
M Dutkowski
Wydawn. Uniwersytetu Gdańskiego, 1995
631995
Atrakcyjność inwestycyjna województw Polski
K Gawlikowska-Hueckel, A Hildebrandt, S Umiński
Polska regionów, 2000
25*2000
Problemy diagnozowania obszarów rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce
M Dutkowski
Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004
162004
An ecoregional strategy towards a fault-tolerant human-environment relationship
G Bahrenberg, M Dutkowski
Human Ecology, 311-321, 2002
162002
Konflikty srodowiskowe w ujeciu wielodyscyplinarnym
M Dutkowski
Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 29-47, 1996
161996
Koncepcja ekorozwoju i jej technologiczne oraz spoleczno-polityczne uwarunkowania.
JJ Parysek, M Dutkowski
Przegląd Geograficzny. Polska Akademia Nauk 66 (1-2), 3-18, 1994
161994
Klastery w rozwoju regionalnym
M Dutkowski
Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2005
132005
Gdynia w Unii Europejskiej
L Przybylska, T Michalski, JA Wendt, M Dutkowski, N Sypion-Dutkowska, ...
Spójność społeczna i terytorialna, Uniwersytet Gdański, Wydawnictwo …, 2016
112016
Analiza SWOT w badaniach lokalnych i regionalnych–problemy stosowania i główne błędy interpretacji,[w:] Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii …
M Dutkowski
H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2003
112003
Zmiany postsocjalistycznych metropolii w Polsce
M Dutkowski
Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 37-48, 2000
112000
Going green: Sustainable development as a model of socio‐economic development in European post‐communist countries
JJ Parysek, M Dutkowski
European Planning Studies 2 (4), 419-434, 1994
101994
Gdynia w Unii Europejskiej. Spójność społeczna i terytorialna
L Przybylska, T Michalski, JA Wendt, M Dutkowski, N Sypion-Dutkowska, ...
Wydawnictwo Bernardinum, 2016
92016
Instrumenty mierzenia spójności terytorialnej-zestaw wskaźników jej mierzenia, badanie wpływu terytorialnego,[w:] Baucz A
M Dutkowski, KBM i Regionów
Łotocka M., Żuber P.(red.) Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju …, 2009
82009
Proces metropolizacji polskiej przestrzeni. Aglomeracja Trójmiasta-polska metropolia bałtycka in statu nascendi: studium diagnostyczno-koncepcyjne
J Kołodziejski, B Bankowska, M Dutkowski, B Jałowiecki, A Kostarczyk, ...
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 1999
81999
Zmiany funkcji i tendencji rozwojowych miast Polski północnozachodniej ze szczególnym uwzględnieniem roli Szczecina
M Dutkowski
Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Zakład Geografii Ekonomicznej i Polityki …, 2008
72008
Sytuacja społeczno-gospodarcza nowych województw
M Dutkowski, K Gawlikowska-Hueckel
IBnGR, Gdańsk, 2000
72000
Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi, Wyd
M Dutkowski
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 12, 1995
71995
Typologia polskich regionów,[w:] J. Szomburg (red.)
M Dutkowski
Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, 89-95, 2001
62001
The changing post-socialist metropolitan areas in Poland
M Dutkowski
Polish geography: Problems, researches, applications. Bogucki Wydawnictwo …, 2000
62000
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20