Wojciech Fenrich
Wojciech Fenrich
Sociologist, Analyst, University of Warsaw
Verified email at icm.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec internetu
D Batorski, JM Zając, D Czerniawska, W Fenrich, W Kowalik, P Kubicki, ...
UPC Polska, ARFP, Warszawa, 2010
47*2010
Otwarty dostęp
P Suber
152014
POL-index—Polska Baza Cytowań
W Fenrich, A Nowiński, K Zamłyńska, W Sylwestrzak
Stowarzyszenie EBIB, 2013
72013
Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska. Przewidywane koszty, narzędzia, zalety i wady
M Niezgódka, D Czerniawska, K Leszczyński, J Szprot, W Fenrich, ...
62011
Internet wzbogacił moje życie. Wpływ internetu na życie codzienne osób 50+
D Czerniawska, W Fenrich, W Olcoń-Kubicka
Raport Koalicji „Dojrz@ łość w Sieci”, Warszawa, 2011
5*2011
Główne grzechy druzgocącego raportu o stanie polskiej akademii
A Baczko-Dombi, J Dzierzgowski, W Fenrich, M Głowania, ...
42010
Academic Collaboration via Resource Contributions: An Egocentric Dataset
M Bojanowski, D Czerniawska, W Fenrich
Connections 39 (1), 2020
32020
Polska Bibliografia Naukowa
A Nowiński, W Sylwestrzak, W Fenrich
Materiały Konferencyjne EBIB, 2013
32013
POL-index–Polska Baza Cytowań. W: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17–19 kwietnia 2013
W Fenrich, A Nowiński, K Zamłyńska, W Sylwestrzak
EBIB—Materiały Konferencyjne 24, 2013
32013
Towards Open Research Data in Poland
W Fenrich, K Siewicz, J Szprot
Wydawnictwa ICM, 2016
22016
Zaradność w sieci. Diagnoza kompetencji medialnych Polaków
D Batorski, D Czerniawska-Szejda, M Drabek, W Fenrich, J Jasiewicz, ...
Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa, 2014
22014
Baza Cytowań POL-index–założenia i cele
W Fenrich
Pobrane z: https://polon. nauka. gov. pl/documents/10157/129342 …, 2013
22013
Relatywizm kulturowy - wczoraj i dziś
W Fenrich
Integralnokulturowe badanie kontaktu kulturowego: wybrane problemy społeczne …, 2009
22009
Actors, relations, and networks: Scholarly collaboration beyond bibliometric measures
D Czerniawska, W Fenrich, M Bojanowski
Polish Sociological Review, 167-185, 2018
12018
Mity otwartego dostępu
W Fenrich
12017
Poza deklaracje. Zalety i konsekwencje perspektywy zadaniowej w badaniu kompetencji medialnych i informacyjnych
W Fenrich
Kultura Popularna 41 (3), 46-56, 2015
12015
Dziedzinowe repozytoria otwartych danych badawczych
W Fenrich, N Gruenpeter
Biuletyn EBIB, 2020
2020
Aktorzy, relacje i sieci–o współpracy naukowej nie bibliometrycznie
D Czerniawska, W Fenrich, M Bojanowski
Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2019
2019
Otwarty dostęp w instytucjach naukowych
W Fenrich, K Siewicz, M Starczewski, L Stępińska-Ustasiak, J Szprot, ...
Wydawnictwa ICM, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19