Krzysztof Bartoszek
Krzysztof Bartoszek
Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Department of Hydrology and Climatology
Verified email at umcs.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The main characteristics of atmospheric circulation over East-Central Europe from 1871 to 2010
K Bartoszek
Meteorology and Atmospheric Physics 129 (2), 113-129, 2017
192017
Agrometeorologiczna charakterystyka okresu wegetacyjnego 2005 w rejonie Lublina na tle wielolecia 1951-2005
K Bartoszek, I Banasiewicz
Acta Agrophysica 9 (2), 275-283, 2007
14*2007
The atmospheric circulation conditions of the occurrence of heatwaves in Lublin, southeast Poland
K Bartoszek, A Krzyżewska
Weather 72 (6), 176-180, 2017
102017
Możliwości wykorzystania danych satelitarnych do wyznaczania początku i końca okresu wegetacyjnego
M Siłuch, K Bartoszek
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 12 (2), 245-255, 2012
92012
Wieloletnia zmienność grubości pokrywy śnieżnej w okolicy Lublina
M Nowosad, K Bartoszek
"Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych", pod red. K …, 2007
92007
Usefulness of MODIS data for assessment of the growth and development of winter oilseed rape
K Bartoszek
Zemdirbyste-Agriculture 101 (4), 445-452, 2014
82014
Uwarunkowania cyrkulacyjne początku okresu wegetacyjnego w Polsce Wschodniej
K Bartoszek, A Węgrzyn
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia …, 2011
8*2011
Characteristics of the onset of the growing season in Poland based on the application of remotely sensed data in the context of weather conditions and land cover types
K Bartoszek, M Siłuch, P Bednarczyk
European Journal of Remote Sensing 48, 327-344, 2015
72015
Częstość występowania i uwarunkowania cyrkulacyjne nocy ciepłych, bardzo ciepłych oraz gorących w okolicach Lublina i Nałęczowa
K Bartoszek, A Węgrzyn, E Sienkiewicz
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 23 (4), 410-420, 2014
72014
Kalendarz typów cyrkulacji atmosferycznej dla obszaru Lubelszczyzny. Zbiór komputerowy. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Meteorologii i Klimatologii, Lublin
K Bartoszek
62015
Wpływ warunków meteorologicznych na początek wybranych faz rozwojowych rzepaku ozimego wiosną i latem
K Bartoszek
Acta Agrophysica 20 (2), 227-240, 2013
62013
Dni z pogodą parną w okolicy Lublina i Nałęczowa w latach 1966-2010
K Bartoszek, A Węgrzyn
Prace Geograficzne 133, 21-34, 2013
62013
Porównanie wybranych metod wyznaczania dat początku i końca okresu wegetacyjnego na przykładzie Lubelszczyzny
K Bartoszek, A Węgrzyn, BM Kaszewski, M Siłuch
Przegląd Geofizyczny 57 (1), 123-134, 2012
62012
Charakterystyka pokrywy śnieżnej w Obserwatorium Agrometeorologicznym w Felinie (1955/1956-2004/2005)
K Bartoszek
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura 62 (1 …, 2007
62007
The influence of atmospheric circulation on bioclimatic conditions in Lublin (Poland)
K Bartoszek, S Wereski, A Krzyżewska, M Dobek
Bulletin of Geography. Physical Geography Series 12, 41-49, 2017
52017
Circulation types classification for hourly precipitation events in Lublin (East Poland)
K Bartoszek, D Skiba
Open Geosciences 8 (1), 214-230, 2016
52016
Niże śródziemnomorskie
K Bartoszek
Przegląd Geofizyczny 51 (1), 35-43, 2006
52006
Zmienność wskaźników cyrkulacji atmosferycznej nad obszarem Lubelszczyzny i związek temperatury powietrza i opadów atmosferycznych z tymi wskaźnikami
K Bartoszek
Prace Geograficzne 150, 61-78, 2017
32017
Synoptyczne uwarunkowania napływu mas powietrza arktycznego i zwrotnikowego nad Lubelszczyznę
BM Kaszewski, K Bartoszek, A Gluza
Annales - Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio B 72 (2), 7-26, 2017
32017
The occurrence of hot weather in the Lublin-Felin and Czesławice in relation to atmospheric circulation (1966-2010)
K Bartoszek, A Węgrzyn
Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Land Reclamation 48 (1 …, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20