Grażyna Osika
TitleCited byYear
Graffiti-znaki miasta
G Osika
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2008
52008
Innowacje społeczne jako wsparcie dla inteligentnych specjalizacji–uwarunkowania komunikacyjne
G Osika
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2016
42016
Procesy i akty komunikacyjne: koncepcje klasyczne i współczesne
G Osika
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych, 2011
42011
Negocjacje–charakterystyka problemu
G Osika
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2000
42000
Tożsamość osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych
G Osika
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2016
32016
ANALIZA PROCESU ZARZĄDZANIA W WARUNKACH UELASTYCZNIENIA RYNKU PRACY – RÓŻNICE KULTUROWE
GO A. Hilarowicz
Przedsiębiorczość i zarządzanie. Studia z Zarządzania Międzykulturowego, 101 …, 2010
32010
Podnoszenie kreatywności pracowników–konteksty społeczne
G Osika
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2014
22014
ZAUFANIE - KAPITAŁ NEGOCJACYJNY
G Osika
Zeszyty Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacji i Zarządzanie 65, 293 - 306, 2013
22013
Deinfluentyzacja jako warunek innowacyjnych organizacji-aspekty kulturowe
A Hilarowicz, G Osika
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2012
22012
TECHNOLOGIE MEDIALNE – CZYNNIK UJEDNOLICAJĄCY CZY RÓŻNICUJĄCY PROJEKTY TOŻSAMOŚCIOWE JEDNOSTEK
G Osika
Człowiek w świecie mediów, 77 - 102, 2012
22012
Uwarunkowania środowiskowe kreatywności pracowników
A Hilarowicz, G Osika
Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 136-145, 2012
22012
TECHNOLOGIE MEDIALNE – CZYNNIK UJEDNOLICAJĄCY CZY RÓŻNICUJĄCY PROJEKTY TOŻSAMOŚCIOWE JEDNOSTEK
G Osika
Via Communicandi. Prace z Antropologii Komunikacji i Epistemologii …, 2012
22012
THE COMMUNICATIVE ACTS AS ACTION
G OSIKA
22010
KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
G Osika
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 111 - 128, 2008
22008
O bólu generowanym społecznie
G Osika
Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL 30 (4), 87-101, 2017
12017
Aksjologiczne dylematy inteligentnego rozwoju
G Osika
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2015
12015
Analiza dysfunkcji interpersonalnych związanych z nowymi technologiami komunikacyjnymi
G Osika
Wydawnictwo<< scriptum>>, 2013
12013
HIPERTEKST JAKO EFEKT KONWERGENCJI MEDIÓW
G Osika
Problemy konwergencji mediów 1, 177 - 186, 2013
12013
Etyczne aspekty wpływu społecznego
G Osika
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2012
12012
Bunt jako czynnik równowagi społecznej
G Osika
Bunt i reforma, 227 - 238, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20