Krzysztof Wojdyga
Krzysztof Wojdyga
wut
Verified email at is.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
An influence of weather conditions on heat demand in district heating systems
K Wojdyga
Energy and Buildings 40 (11), 2009-2014, 2008
752008
Predicting heat demand for a district heating systems
K Wojdyga
International Journal of Energy and Power Engineering 3 (5), 237-244, 2014
282014
Emission of pollutants in flue gases from Polish district heating sources
K Wojdyga, M Chorzelski, E Rozycka-Wronska
Journal of cleaner production 75, 157-165, 2014
272014
Chances for Polish district heating systems
K Wojdyga, M Chorzelski
Energy Procedia 116, 106-118, 2017
212017
An investigation into the heat consumption in a low-energy building
K Wojdyga
Renewable energy 34 (12), 2935-2939, 2009
212009
Procesy cieplne i wilgotnościowe w budynkach
VN Bogoslovskij
Arkady, 1985
201985
Hydraulic analysis for a district heating system supplied from two CHP plants
K Wojdyga, O Niemyjski
Energy and buildings 54, 81-87, 2012
152012
Prognozowanie zapotrzebowania na ciepło w miejskich systemach ciepłowniczych
K Wojdyga
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, 3-110, 2007
82007
CHP-plants with big thermal stores balancing fluctuating productions from Wind turbines
AN Andersen, P Ritter, B Lange, D Toke, A Fragaki, C Madina, K Wojdyga, ...
DESIRE ProjectWP 4, 2007
52007
Badania układu przygotowania ciepłej wody użytkowej z kolektorami słonecznymi w warunkach normalnej eksploatacji budynko. Cz. 1
K Wojdyga, S Kazimierski
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 36 (4), 24--25, 2005
42005
Magazynowanie energii a układy skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
K Wojdyga, M Kwestarz
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 38, 3-7, 2007
32007
Badania szczelności i ubytków wody sieciowej w systemach ciepłowniczych
M Chorzelski, K Wojdyga
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 37 (11), 11-15, 2006
32006
Polish district heating systems—development perspectives
K Wojdyga
Journal of Civil Engineering and Architecture 10, 268-279, 2016
22016
Współpraca układów skojarzonych zasilających systemy ciepłownicze z odnawialnymi źródłami energii elektrycznej
K Wojdyga, M Kwestarz
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 37 (11), 3-7, 2006
22006
Badania układu przygotowania ciepłej wody użytkowej z kolektorami słonecznymi w warunkach normalnej eksploatacji budynku (dokończenie z 4/2005)
K Wojdyga, S Kazimierski
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 36 (5), 19--21, 2005
22005
Analiza warunków pracy systemów ciepłowniczych zasilanych z różnych źródeł z wykorzystaniem zaawansowanych technik numerycznych
O Niemyjski, K Wojdyga
Instal, 11--15, 2003
22003
Metodyka określania strat ciepła i mocy w miejskich systemach ciepłowniczych
K Wojdyga, O Niemyjski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Uczelniane Centrum Badawcze …, 2001
22001
Badanie szczelności systemów ciepłowniczych
M Chorzelski, M Dąbrowski, K Wojdyga
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 44, 2013
12013
Prognozowanie zapotrzebowania na moc cieplną w systemach ciepłowniczych
K Wojdyga
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 39 (11), 10-13, 2008
12008
Obniżenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków-badania zużycia ciepła w budynku niskoenergetycznym
K Wojdyga
Polska Energetyka Słoneczna, 5-15, 2007
12007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20