Follow
Н.П.Дічек, Наталія Дічек, Наталия Дичек, Natalia Dichek
Н.П.Дічек, Наталія Дічек, Наталия Дичек, Natalia Dichek
Інститут педагогіки НАПН України, відділ історії педагогіки
Verified email at undip.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Біографічний метод як інструмент дослідження вітчизняної історії педагогіки
Н Дічек
Шлях освіти 1, 15-19, 2001
552001
Методологічні аспекти модернізації вітчизняних історико-педагогічних досліджень
НП Дічек
Педагогіка і психологія 2 (83), 67-75, 2014
282014
А. Макаренко і світ: аналіз англомовних студій
НП Дічек
К.: Наук. світ, 2005
212005
Professional Training of the Economic Sector Specialists at Higher Education Institutions of the Republic of Poland and Ukraine: Criteria of Comparison.
A Zagorodnya, N Dichek, N Chobitko, M Voznyk, L Honchar, M Petrova
International Journal of Higher Education 9 (3), 139-144, 2020
172020
Універсальність педагогічного новаторства ВО Сухомлинського
Н Дічек
Рідна школа, 8-11, 2010
172010
До питання періодизації педагогічних феноменів
НП Дічек
Збірник наукових праць Педагогічні науки, 65-72, 2005
172005
Дослідження українських психологів у галузі індивідуалізації шкільного навчально-виховного процесу (60-70-ті рр. ХХ ст.)
НП Дічек
Педагогіка і психологія 4 (85), 76-87, 2014
142014
Biohrafichnyi metod yak instrument doslidzhennia vitchyznianoi istorii pedahohiky
N Dichek
Shliakh osvity 4, 15-19, 2001
132001
Джерельна основа історико-педагогічних досліджень як методологічна проблема
ЛД Березівська, ЛЦ Ваховський, НМ Гупан, ОБ Петренко, ІВ Зайченко, ...
Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень…, 2017
122017
Внесок вітчизняної експериментальної педагогіки в обгрунтування необхідності індивідуалізації та диференціаціїї навчально-виховного процесу
НП Дічек
Педагогічна думка, 2013
122013
Концепція історико-педагогічного дослідження: методологічний аналіз
ЕА Панасенко
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 2016
112016
Поняттєво-термінологічні особливості вивчення педагогічного новаторства
НП Дічек
Освітологія. Польсько-український журнал українсько-польський. Частина ІІ…, 2012
112012
Біографічний метод як інструмент полікультурного діалогу
НП Дічек
Режим доступу: http://lib. iitta. gov. ua/704483/1/с, 2001
112001
З історії педагогічної освіти на Україні у 20-ті роки
НП Дичек
Український історичний журнал, 83-87, 1989
111989
Внесок Одеського лікарсько-педагогічного кабінету в реалізацію диференційованого підходу до організації дитинства в Україні у 20-ті рр. ХХ ст.
Н Дічек
Історико-педагогічний альманах, 2012
102012
Внесок українських психологів у розвиток індивідуалізації навчання школярів (друга полови на 50-х років XX ст.)
НП Дічек
Рідна школа, 57-63, 2014
92014
Психолого-педагогічні дослідження в УРСР у контексті індивідуалізації шкільного навчального процесу (1945-початок 1950-х років)
НП Дічек
Рідна школа 11, 13-20, 2013
92013
Педагогічне новаторство як історико-педагогічна проблема: підходи до вивчення
Н Дічек
Рідна школа, 40-44, 2009
92009
Герменевтика і діалогізм як засади оновлення методологічної бази історико-педагогічних досліджень
НП Дічек
Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. ст. Сер. Педагогіка і психологія…, 2006
92006
Шлях до щастя Григорія Сковороди
Н Дічек
Шлях освіти, 43-48, 2002
92002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20