Joanna Próchniak
Joanna Próchniak
Uniwersytet Gdański
No verified email
TitleCited byYear
Offshoring-czy Polska traci na atrakcyjności?
J Próchniak
Pomorski Przegląd Gospodarczy, 2010
62010
Fundusze poręczeń kredytowych w Polsce w świetle kryzysu dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
J Próchniak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 411-420, 2009
22009
Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku depozytowo-kredytowym
J Próchniak
Transformacja Gospodarki, 245-284, 2000
22000
Financing of Cultural Projects through Crowdfunding Platforms in Poland using the example of wspieramkulture. pl
A Kędzierska-Szczepaniak, J Próchniak
Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu 23 (3), 12-22, 2018
12018
Upadłości i restrukturyzacje przedsiębiorstw w nowych warunkach legislacyjnych
A Antonowicz, P Antonowicz, J Próchniak
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2018
12018
Outsourcing i offshoring a zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie
J Próchniak
CeDeWu, 2012
12012
VENDING JAKO PRZEJAW WZROSTU ZNACZENIA SAMOOBSŁUGI W ZACHOWANIACH KONSUMENTÓW.
J Próchniak, B Lepczyński
Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza/Studies …, 2011
12011
Ocena działalności systemu funduszy poręczeń kredytowych w Polsce
J Próchniak
Oeconomia Copernicana 1 (1), 121-135, 2010
12010
Offshore Financial Centres a perturbacje na rynkch finansowych
J Próchniak
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
12008
STAKEHOLDER MAP IN THE CULTURAL PROJECT MANAGEMENT PROCESS ON THE EXAMPLE OF ST. DOMINIC’S FAIR
M Chmielewski, R Płoska, J Próchniak
European Journal of Service Management 28, 87, 2018
2018
Zarządzanie ryzykiem jako narzędzie budowy wartości portów morskich w Polsce na przykładzie Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA
J Próchniak, M Chmielewski, P Nowak
Zarządzanie i Finanse 16 (4/2), 2018
2018
Infrastructure Measuring Gdańsk International the Projects: Social Impact the Fair Case Co.
A Zamojska, J Próchniak
Sources of Socio-economic Development 13, 25, 2017
2017
Definiowanie obszarów społecznej odpowiedzialności na przykładzie bałtyckich portów morskich UE
R Płoska, J Próchniak
Zarządzanie i Finanse 15 (2, cz. 2), 323-337, 2017
2017
Measuring the social impact of infrastructure projects: the case of Gdańsk International Fair Co.
A Zamojska, J Próchniak
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 13 (4), 25-42, 2017
2017
Społeczna odpowiedzialność biznesu w spółkach Skarbu Państwa kontrolowanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
R Płoska, J Próchniak
Marketing i Rynek, 462-472, 2017
2017
Identyfikacja interesariuszy w projektach infrastrukturalnych
J Próchniak, W Dryl, A Dziadkiewicz, M Chmielewski, T Dryl
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 309-327, 2017
2017
Offshoring a zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie
J Próchniak
CeDeWu, 2015
2015
Przedsiębiorstwo na rynku Venture Capital
B Lepczyński, J Próchniak
CeDeWu, 2015
2015
Aspekty społeczne i ich pomiar w Business Process Offshoring
P Joanna
Zarządzanie i Finanse 2 (3), 279-295, 2015
2015
Venture Capital w finansowaniu projektów
J Próchniak
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20