Joanna Próchniak
Joanna Próchniak
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Verified email at ug.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Offshoring-czy Polska traci na atrakcyjności?
J Próchniak
Pomorski Przegląd Gospodarczy, 2010
62010
Outsourcing i offshoring a zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie
J Próchniak
CeDeWu, 2012
42012
Upadłości i restrukturyzacje przedsiębiorstw w nowych warunkach legislacyjnych
A Antonowicz, P Antonowicz, J Próchniak
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 13--25, 2018
22018
Ocena działalności systemu funduszy poręczeń kredytowych w Polsce
J Próchniak
Oeconomia Copernicana 1 (1), 121-135, 2010
22010
Fundusze poręczeń kredytowych w Polsce w świetle kryzysu dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
J Próchniak
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług 31 …, 2009
22009
Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku depozytowo-kredytowym
J Próchniak
Transformacja Gospodarki, 245-284, 2000
22000
Financing of Cultural Projects through Crowdfunding Platforms in Poland using the Example of wspieramkulture. pl
A Kędzierska-Szczepaniak, J Próchniak
Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu 23 (3), 12-22, 2018
12018
VENDING JAKO PRZEJAW WZROSTU ZNACZENIA SAMOOBSŁUGI W ZACHOWANIACH KONSUMENTÓW.
J Próchniak, B Lepczyński
Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza/Studies …, 2011
12011
Offshore Financial Centres a perturbacje na rynkch finansowych
J Próchniak
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008
12008
The role of port authorities in Poland in achieving sustainable development goals based on the example of port of Gdynia authority
R Płoska, J Próchniak, P Nowak
2019
Stakeholder map in the cultural project management process on the example of St. Dominic’s Fair
M Chmielewski, R Płoska, J Próchniak
European Journal of Service Management 28, 87-95, 2018
2018
Zarządzanie ryzykiem jako narzędzie budowy wartości portów morskich w Polsce na przykładzie Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA
J Próchniak, M Chmielewski, P Nowak
Zarządzanie i Finanse 16 (4/2), 2018
2018
Measuring Social Impact of the Infrastructure Projects: the Case of Gdańsk International Fair Co.
A Zamojska, J Próchniak
Sources of Socio-economic Development 13, 25, 2017
2017
Definiowanie obszarów społecznej odpowiedzialności na przykładzie bałtyckich portów morskich UE
R Płoska, J Próchniak
Zarządzanie i Finanse 15 (2, cz. 2), 323-337, 2017
2017
Measuring the social impact of infrastructure projects: the case of Gdańsk International Fair Co.
A Zamojska, J Próchniak
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation 13 (4), 25-42, 2017
2017
Społeczna odpowiedzialność biznesu w spółkach Skarbu Państwa kontrolowanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
R Płoska, J Próchniak
Marketing i Rynek, 462-472, 2017
2017
Identyfikacja interesariuszy w projektach infrastrukturalnych
J Próchniak, W Dryl, A Dziadkiewicz, M Chmielewski, T Dryl
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 309-327, 2017
2017
Offshoring a zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie
J Próchniak
CeDeWu, 2015
2015
Przedsiębiorstwo na rynku Venture Capital
B Lepczyński, J Próchniak
CeDeWu, 2015
2015
Aspekty społeczne i ich pomiar w Business Process Offshoring
P Joanna
Zarządzanie i Finanse 2 (3), 279-295, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20