Jacek Wasilewski
Jacek Wasilewski
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Retoryka dominacji
J Wasilewski
Wydawnictwo Trio, 2006
782006
Opowieści o Polsce: retoryka narracji
J Wasilewski
Studio headmade, 2012
332012
Język w mediach
J Bralczyk, J Wasilewski
Medialność języka, 379-401, 2008
192008
Prowadzeni słowami
J Wasilewski, A Skibiński
Retoryka motywacji w komunikacji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2008
172008
Nie myśl o słoniu!: jak język kształtuje politykę: obowiązkowa lektura dla myślących postępowo
G Lakoff, A Nita, J Wasilewski, K Kojder-Demska
Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011
132011
Prowadzeni słowami: retoryka motywacji w komunikacji publicznej
J Wasilewski, A Skibiński
Difin, 2008
122008
Polskie języki publiczne
J Bralczyk, J Wasilewski
W: Warchala J., Krzyżyk D., red.: Polska polityka językowa w Unii …, 2008
102008
Posłom frykasy, dzieciom ochłapy
J Wasilewski
Tworzenie podziałów społecznych w mediach,[in:] Retoryka mediów, retoryka w …, 2012
72012
Łamanie tabu jako komunikat dominacyjny
J Wasilewski
Język a Kultura 21, 327-347, 2009
72009
Granice retoryki
J Wasilewski
Jak stworzyć instrukcję obsługi tekstu, w: Instrukcja obsługi tekstów …, 2012
52012
Cognitive authority, emotions and information quality evaluations
A Mierzecka, J Wasilewski, M Kisilowska
University of Borås, 2019
32019
Co nas áączy–co nas dzieli. Relacje w komunikacji publicznej (politycznej), w: Paweá Nowak, Ryszard Tokarski (red.)
J Wasilewski
Kreowanie Ğwiatów w jĊzyku mediów, 127-154, 2007
32007
Zagrożenia debaty publicznej--fragmentaryzacja i mitologizacja informacji dziennikarskiej.
J Wasilewski, J Kloc-Konkołowicz
Media Studies, 2006
32006
Storytelling jako narzędzie marketingu politycznego–model
J Wasilewski, T Olczyk
Studia Politologiczne 45, 36-53, 2017
22017
Jak estetyka opowieści medialnej wpływa na prawdę?
J Wasilewski
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2012
22012
Rytuały i nowi bohaterowie
J Wasilewski, B Brach, T Bartnik
Storytelling. Narracja w reklamie i biznesie, 224-238, 2011
22011
Polityka w retoryce, retoryka w polityce. Analiza dyskursu parlamentarnego
J BRALCZYK, J WASILEWSKI
Perspektywy polskiej retoryki. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007
22007
Chwalenie się jako element autokreacji mężczyzny, w: E. Durys, E. Ostrowska (red.)
J Wasilewski
Gender. Wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze popularnej, 353-364, 2005
22005
i Skibiński, Adam. 2008
J Wasilewski
Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej, 0
2
Od Buzka do Tuska. Jak premierzy opowiadali Polskę w swoich exposé?
J Wasilewski
GABINET LUSTER, 158-177, 0
2*
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20