Grażyna Dehnel
Title
Cited by
Cited by
Year
Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych domen
G Dehnel
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
402010
Statystyka małych obszarów jako narze̜dzie oceny rozwoju ekonomicznego regionów
G Dehnel
Wydawn. AE, 2003
222003
Winsorization methods in Polish business survey
G Dehnel
Statistics in Transition. New Series 15 (1), 97-110, 2014
142014
Attempts to estimate basic information for small business in Poland
G Dehnel, E Gołata
Statistics in Transition 7 (4), 785-803, 2006
112006
Evaluation of economic efficiency of small manufacturing enterprises in districts of Wielkopolska province using interval-valued symbolic data and the hybrid approach
M Walesiak, G Dehnel
Proceedings of the 12th Professor Aleksander Zelias International Conference …, 2018
72018
Robust regression in monthly business survey
G Dehnel
Statistics in Transition. New Series 16 (1), 137-152, 2015
62015
Consideration On Optimal Sample Design for Small Area Estimation
G Dehnel, E Gołata, T Klimanek
Statistics in Transition 6 (1), 725—754, 2004
52004
GREG estimation with reciprocal transformation for a Polish business survey
G Dehnel
Proceedings of the 11th Professor Aleksander Zelias International Conference …, 2017
4*2017
Disability in the national censuses of 2002 and 2011 – a comparison of information scope
G Dehnel, T Klimanek
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
32016
Rejestr podatkowy oraz rejestr ZUS jako źródło informacji dodatkowej dla statystyki gospodarczej–możliwości i ograniczenia
G Dehnel
K. Jajuga, M. Walesiak (eds.), Taksonomia 24. Klasyfikacji i analiza danych …, 2015
32015
Efektywne wykorzystanie zmiennych pomocniczych w badaniu małych podmiotów gospodarczych
G Dehnel
Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, red. W. Ostasiewicz, Prace …, 2007
32007
Estimation of estimators variance in the small area statistics
G Dehnel
Polish Population Review, 116-129, 1997
31997
Comparative analysis of the ordering of Polish provinces in terms of social cohesion
G Dehnel, M Walesiak, M Obrębalski
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 71-85, 2019
22019
OCENA ZMIAN W PROCESIE STARZENIA SIĘ LUDNOŚCI W REGIONACH KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ Z ZASTOSOWANIEM WYBRANYCH METOD STATYSTYCZNEJ ANALIZY WIELOWYMIAROWEJ
G Dehnel, E Gołata, M Obrębalski, M Walesiak
22018
Robust estimation of revenues of Polish small companies by NACE section and province
G Dehnel, Ł Wawrowski
Proceedings of the 12th Professor Aleksander Zelias International Conference …, 2018
22018
Estymacja przychodu przedsiębiorstw na podstawie modelu Faya-Herriota
G Dehnel, M Pietrzak, Ł Wawrowski
Przegląd Statystyczny / Statistical Review, 2017
22017
M-estimators in Business Statistics
G Dehnel
Statistics in Transition – New Series 17 (4), 2016
22016
Taksonomiczne aspekty estymacji pośredniej uwzględniającej autokorelację przestrzenną w statystyce gospodarczej
G Dehnel, T Klimanek
K. Jajuga, M. Walesiak (eds.), Taksonomia 22. Klasyfikacji i analiza danych …, 2014
22014
Rozbieżności szacunków NSP 2011 i BAEL
E Gołata, G Dehnel
K. Jajuga, M. Walesiak (eds.), Taksonomia 20. Klasyfikacji i analiza danych …, 2013
22013
Indirect Estimation Accounting for Spatial Autocorrelation in Economic Statistics
G Dehnel, T Klimanek, J Kowalewski
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20