Marcin Badurowicz
Marcin Badurowicz
Zweryfikowany adres z pollub.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Gamification in higher education: a case study
M Laskowski, M Badurowicz
Make Learn International Conference 25, 971-975, 2014
282014
Urządzenia mobilne jako rejestratory przyspieszenia
J Smołka, M Skublewska-Paszkowska, M Badurowicz, E Łukasik
Informatyka, automatyka, pomiary w gospodarce i ochronie środowiska, 2015
9*2015
The cloud computing stream analysis system for road artefacts detection
M Badurowicz, T Cieplak, J Montusiewicz
International Conference on Computer Networks, 360-369, 2016
72016
MVC architectural pattern in mobile web applications
M Badurowicz
Actual Problems Of Economics, 305-309, 2011
72011
Wearable sensors as feedback method in virtual reality anti-stress therapy
S Skulimowski, M Badurowicz
2017 International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in …, 2017
52017
Near Field Communication in mobile applications
M Badurowicz, E Lukasik
Актуальні проблеми економіки, 450-453, 2014
52014
Pomiar przyspieszenia w globalnym układzie współrzędnych z użyciem urządzeń mobilnych
M Skublewska-Paszkowska, J Smołka, E Łukasik, M Badurowicz
Logistyka 6 (2014), 9646-9655, 2014
42014
Modele matematyczne optymalizacji tras w transporcie medycznym
M Miłosz, P Złomaniec, M Badurowicz
Logistyka 6 (2014), 7524-7533, 2014
42014
Economic aspects of cloud computing
M Badurowicz, T Szymczyk
Актуальні проблеми економіки, 262-265, 2013
42013
On-the-fly community-driven mobile accelerometer data analysis system for road quality assessment
M Badurowicz, T Cieplak, J Montusiewicz
Applied Computer Science 12 (4), 2016
32016
Identifying road artefacts with mobile devices
M Badurowicz, J Montusiewicz
International Conference on Information and Software Technologies, 503-514, 2015
32015
Two-dimensional barcodes in mobile applications
M Badurowicz
Актуальні проблеми економіки, 346-350, 2012
22012
Rozszerzenie możliwości obliczeniowych środowiska FEMM za pomocą języka LUA
D CZERWIŃSKI, M BADUROWICZ
Logistyka, 2922-2928, 2014
12014
Extending the capabilities of FEMM package using LUA language
D Czerwiński, M Badurowicz
Logistyka, 2922--2928, 2014
12014
Wykorzystanie kodów dwuwymiarowych i urządzeń mobilnych do identyfikacji produktów
M Badurowicz
Logistyka, 2012
12012
Design and optimisation methods for interactive mobile VR visualisation
S Skulimowski, M Badurowicz, M Barszcz, J Montusiewicz
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 710 (1), 012015, 2019
2019
Real-Time Road Quality Assessment Using Smartphones and Cloud Lambda Architecture
M Badurowicz, T Cieplak
MATEC Web of Conferences 252, 03011, 2019
2019
Community-Driven Road Quality Assessment for Users and Territorial Government Organizations
M Badurowicz, J Montusiewicz, T Cieplak
Collegium of Economic Analysis Annals, 13-22, 2017
2017
Virtual road concept as a tool for road quality research
M Badurowicz, J Montusiewicz
ITM Web of Conferences 15, 02008, 2017
2017
Tilt-based predictive text input concept for mobile devices
M Badurowicz, S Skulimowski, A Prończuk-Omiotek
Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering 3 (1), 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20