Marcin Badurowicz
Marcin Badurowicz
Verified email at pollub.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Gamification in higher education: a case study
M Laskowski, M Badurowicz
Make Learn International Conference 25, 971-975, 2014
332014
The cloud computing stream analysis system for road artefacts detection
M Badurowicz, T Cieplak, J Montusiewicz
International Conference on Computer Networks, 360-369, 2016
92016
Urządzenia mobilne jako rejestratory przyspieszenia
J Smołka, M Skublewska-Paszkowska, M Badurowicz, E Łukasik
Informatyka, automatyka, pomiary w gospodarce i ochronie środowiska, 2015
9*2015
MVC architectural pattern in mobile web applications
M Badurowicz
Actual Problems of Economics, 305-309, 2011
92011
Wearable sensors as feedback method in virtual reality anti-stress therapy
S Skulimowski, M Badurowicz
2017 International Conference on Electromagnetic Devices and Processes in …, 2017
62017
Identifying road artefacts with mobile devices
M Badurowicz, J Montusiewicz
International Conference on Information and Software Technologies, 503-514, 2015
62015
Near Field Communication in mobile applications
M Badurowicz, E Lukasik
Актуальні проблеми економіки, 450-453, 2014
52014
On-the-fly community-driven mobile accelerometer data analysis system for road quality assessment
M Badurowicz, T Cieplak, J Montusiewicz
Applied Computer Science 12 (4), 2016
42016
Pomiar przyspieszenia w globalnym układzie współrzędnych z użyciem urządzeń mobilnych
M Skublewska-Paszkowska, J Smołka, E Łukasik, M Badurowicz
Logistyka, 2014
42014
Modele matematyczne optymalizacji tras w transporcie medycznym
M Miłosz, P Złomaniec, M Badurowicz
Logistyka, 7524--7533, 2014
42014
Economic aspects of cloud computing
M Badurowicz, T Szymczyk
Актуальні проблеми економіки, 262-265, 2013
42013
Design and optimisation methods for interactive mobile VR visualisation
S Skulimowski, M Badurowicz, M Barszcz, J Montusiewicz
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 710 (1), 012015, 2019
22019
Two-dimensional barcodes in mobile applications
M Badurowicz
Актуальні проблеми економіки, 346-350, 2012
22012
Detection of Road Artefacts Using Fuzzy Adaptive Thresholding
M Badurowicz, J Montusiewicz, P Karczmarek
2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 1-8, 2020
12020
Rozszerzenie możliwości obliczeniowych środowiska FEMM za pomocą języka LUA
D CZERWIŃSKI, M BADUROWICZ
Logistyka, 2922-2928, 2014
12014
Extending the capabilities of FEMM package using LUA language
D Czerwiński, M Badurowicz
Logistyka, 2922--2928, 2014
12014
Wykorzystanie kodów dwuwymiarowych i urządzeń mobilnych do identyfikacji produktów
M Badurowicz
Logistyka, 2012
12012
Real-Time Road Quality Assessment Using Smartphones and Cloud Lambda Architecture
M Badurowicz, T Cieplak
MATEC Web of Conferences 252, 03011, 2019
2019
Community-Driven Road Quality Assessment for Users and Territorial Government Organizations
M Badurowicz, J Montusiewicz, T Cieplak
Collegium of Economic Analysis Annals, 13-22, 2017
2017
Virtual road concept as a tool for road quality research
M Badurowicz, J Montusiewicz
ITM Web of Conferences 15, 02008, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20