Follow
Angelika (Anzhela) Popyk
Angelika (Anzhela) Popyk
CeBaM, UaM
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The impact of distance learning on the social practices of schoolchildren during the COVID-19 pandemic: reconstructing values of migrant children in Poland
A Popyk
European Societies 23 (sup1), S530-S544, 2021
582021
Theorizing belonging of migrant children and youth at a meso-level
A Popyk, P Pustułka, A Trąbka
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 45 (1 (171)), 2019
122019
Transnational communication between children and grandparents during the COVID-19 lockdown: The case of migrant children in Poland
A Popyk, P Putułka
Journal of Family Communication 21 (3), 223-237, 2021
62021
Educational Disadvantages During COVID-19 Pandemic Faced by Migrant Schoolchildren in Poland
A Popyk, P Putułka
Journal of International Migration and Integration, 2022
32022
Home as a mixture of spaces during the COVID-19 pandemic: The case of migrant families in Poland
A Popyk
Kultura i Społeczeństwo 65 (3), 27-45, 2021
32021
Social capital and agency in the peer socialization strategies of migrant children in Poland
A Popyk
Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 4 (182), 2021
22021
Transnarodowe dzieciństwo: dzieci-imigranci we współczesnej Polsce–przegląd literatury
A Popyk, M Buler
22018
Anchors and thresholds in the formation of a transnational sense of belonging of migrant children in Poland
A Popyk
Children's Geographies, 1-14, 2022
2022
Key Trends and Practices in Diaspora Education Policymaking. Comparative Analysis of Three Countries: Poland, Lithuania and Hungary
A Popyk
Ośrodek Badań nad Migracjami, 2022
2022
The impact of COVID-19 pandemic on the Child-Parent-Teacher triad functioning and migrant children’s distance learning in Poland
A Popyk
Impacts of COVID-19 Pandemic's Distance Learning on Students and Teachers in …, 2022
2022
CHILDTRAN
A Popyk
2021
Dual-citizenship as an instrument for the diaspora policy. The comparative analysis of Lithuania, Hungary and Poland
A Popyk
CMR Working Papers 127 (185), 2021
2021
CHILDTRAN: The Role of Transnational transitions and Formation of Sense of Belonging of Migrant Children in Poland
A Popyk
https://youth.swps.pl/wp-content/uploads/2021/08/CHILDTRAN-WP-Popyk …, 2021
2021
Szkolna przemoc rówieśnicza a wchodzenie w dorosłość: rekonstrukcja i ewaluacja znaczenia doświadczeń bullyingu w procesach tranzycji. Raport z badania
M Mondry, M., Popyk, A., Pustułka, P., Winogrodzka, D., Wójcik
https://youth.swps.pl/wp-content/uploads/2021/07/RAPORT_BULTRA_FINAL.pdf …, 2021
2021
A three-dimensional analysis of diaspora policy
M Lesińska, A Popyk
CMR Spotlight, 2021
2021
THE VISION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN POLISH AND UKRAINIAN CORE CIRRICULA. ANALYSIS BASED ON THE HOFSTEDE 4-D MODEL
A Popyk, AA PERKOWSKA-KLEJMAN
Society Register 3 (4), 115-136, 2019
2019
Polska szkoła oczami dzieci-migrantów. Od akceptacji do socjalizacji
A Popyk
Studia Migracyjne–Przegląd Polonijny, 0
Social Capital and Agency in the Peer Socialization Strategies of Migrant Children in Poland
A Popyk
Studia Migracyjne–Przegląd Polonijny 2021 (4 (182)), 117-137, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18