Stanimir Stoyanov
Stanimir Stoyanov
Verified email at uni-plovdiv.bg
Title
Cited by
Cited by
Year
An Approach for the Development of InfoStation-Based eLearning Architectures
S Stoyanov, I Ganchev, I Popchev, M O’Droma
Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci 61 (9), 1189-1196, 2008
512008
DeLC Educational Portal
S Stoyanov, I Popchev, E Doychev, D Mitev, V Valkanov, ...
Cybernetics and Information Technologies 10 (3), 49-69, 2010
452010
Virtual education space
D Orozova, S Stoianov, I Popchev
Burgas Free University, 62, San Stefano Str., 8001 Burgas, Bulgaria, 2013
252013
Виртуално образователно пространство
Д Орозова, С Стоянов, И Попчев
Научна конференция с международно участие „Знанието–източник на иновации, 14-15, 2013
182013
Виртуално образователно пространство
Д Орозова, С Стоянов, И Попчев
Научна конференция с международно участие „Знанието–източник на иновации, 14-15, 2013
182013
Semantic multi-agent mlearning system
S Stoyanov, I Ganchev, M O’Droma, H Zedan, D Meere, V Valkanova
Semantic Agent Systems, 243-272, 2011
162011
DeLC–минало, настояще, бъдеще
С Стоянов, И Попчев
пленарен доклад, Международна конференция „From DeLC to VelSpace”, 26-28 …, 2014
142014
Виртуално образователно пространство–настояще и бъдеще
С Стоянов, Д Орозова, И Попчев
Юбилейна научна конференция с международно участие „Новата идея в …, 2016
102016
Инфраструктури за електронно обучение, списание „Техносфера “
С Стоянов, И Попчев
БАН 4 (30), 38-45, 2015
102015
Виртуално образователно пространство като IoT екосистема, 6-та Национална конференция по електронно обучение във висшите училища, 2-5 юни, 2016
С Стоянов, В Вълканов, В Вълканова
Китен, 0
6
„Когнитивна роботика “за продължаващо обучение
А Тоскова, Б Тосков, С Стоянов, Д Орозова, А Стоянова-Дойчева
Научна конференция с международно участие, БСУ, 2015
52015
Теоретичен модел на виртуално образователно пространство
С Стоянов
Международна конференция „From DeLC to VelSpace, 26-28, 2014
52014
Модел за представяне и разпространяване на събития във Виртуалното Образователно Пространство, Международна конференция „Дж
Ж Гуглев, С Стоянов
Атанасов, София, 261-264, 2017
42017
Моделиране на интелигентни контекстно-зависими системи
С Стоянов, Т Глушкова, И Попчев
Инженерни науки 3, 5-21, 2017
42017
Модел за изследване на креативното мислене и действие на ученици A Model for Investigation of Creative Thinking and Action of Students
В Вълканова, С Стоянов, Х Зедан, И Попчев
Union of Bulgarian Mathematicians 39 (1), 274-280, 2010
42010
Интернет на нещата
С Стоянов, И Попчев
Техносфера, БАН 3, 37, 2017
32017
Виртуално пространство за продължаващо обучение
С Стоянов, Д Орозова, И Попчев, Е Дойчев
БСУ Научна конференция с международно участие, 419-425, 2015
22015
Създаване на електронно учебно съдържание
А Стоянова-Дойчева, В Вълканова, Ц Кошутански, Е Дойчев, ...
Международна конференция „From DeLC to VelSpace, 26-28, 2014
22014
Формален модел на виртуално образователно пространство
С Стоянов
в International Conference FROM DELC TO VELSPACE, Пловдив, 2014
22014
Архитектура на образователния портал DеLC
С Стоянов, И Попчев, Е Дойчев, Д Митев, Г Чолаков
Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences …, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20