Obserwuj
Volodymyr Krout, Володимир Круть, VV Krout
Volodymyr Krout, Володимир Круть, VV Krout
молодший науковий співробітник, Інститут мікробіології і вірусології ім. Заболотного
Zweryfikowany adres z serv.imv.kiev.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Вплив наночастинок діоксиду церію на різні фізіологічні групи мікроорганізмів
ЛП Бабенко, ЛА Данкевич, НМ Жолобак, ВВ Круть, ОА Демченко, ...
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
21*2014
Effect of various concentrations of cerium dioxide nanoparticles on different physiological groups of microorganisms
LP Babenko, LA Dankevich, NM Zholobak, VV Krout, NO Leonova, ...
Scientific Notes of Ternopil National Pedagogical University. Series …, 2014
32014
Bacillus thuringiensis elastases with insecticide activity
VF Matseliukh, E. V., Nidialkova, N. A., Krout, V. V., Varbanets, L. D ...
Biotechnologia Acta 8 (№ 5), 48-54, 2015
22015
Особливості взаємодії бактеріального штаму Micrococcus luteus ЛБК1 з рослинами сортів/гібридів огірка і перцю солодкого та з грибом Fusarium oxysporum scelecht
А Парфенюк, О Стерлікова, І Безноско, В Круть
Мікробіологічний журнал, 33-37, 2014
22014
Influence of different sticky-gene composition on sporulation and protein synthesis by Bacillus thuringiensis collection strains.
VV Krout, LA Dankeych, SK Votselko, VP Patyka
Mi¯ krobiologi¯ chniĭ Zhurnal 76 (5), 42-50, 2014
12014
Вплив різних липкогенних композицій на спороутворення та синтез білка колекційними штамами Bacillus thuringiensis
ВВ Круть, ЛА Данкевич, СК Воцелко, ВП Патика
Мікробіологічний журнал, 34-41, 2014
12014
Виділення збудників бактеріальних хвороб соняшнику
ЛС Ястремська, ВВ Круть, ЯА Гирич, НЮ Варнашова
Вісник УНУС, 2019
2019
Виділення збудників бактеріальних хвороб соняшнику
ВВ Круть, ЛС Ястремська, ЯА Гирич, НЮ Варнашова
Вісник Уманського національного університету садівництва, 98-102, 2019
2019
Вплив кореневих екзометаболітів гібридів соняшнику на ріст і розвиток гриба Alternaria alternata (Fr.) Keiss
АІ Парфенюк, ЮА Туровнік, ВВ Круть
Агроекологічний журнал, 36-41, 2019
2019
Жирнокислотний склад ліпідів ентоМопатогенниХ ШтаМів Бактерій роду BACILLUS
ВВ Круть, ЛА Данкевич
Мікробіологія і біотехнологія, 48-55, 2017
2017
Спороутворення і синтез білка в ізольованих штамів Bacillus thuringiensis за дії липкогенних композицій
ВВ Круть, ЛА Данкевич, СК Воцелко, ВП Патика
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
2015
Фітотоксичні властивості нововиділених ентомопатогенних штамів Вacillus thuringiensis
ВВ Круть, ЛА Данкевич, СК Воцелко
Матеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 …, 2015
2015
Ідентифікація нових ентомопатогенних штамів бактерій роду Bacillus за ключовими ознаками фенотипу
ВВ Круть, ЛА Данкевич, СК Воцелко, ВП Патика
Агроекологічний журнал, 112-117, 2015
2015
Вплив Methylobacterium radiotolerans ІМБГ290 на спороутворення Fusarium oxysporum Scelecht. у рослинах сортів пшениці
АА Благініна, АІ Парфенюк, ВВ Круть
Агроекологічний журнал, 112-114, 2013
2013
ВПЛИВ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ СПОРОУТВОРЕННЯ SEPTORIA TRITICI ROB. ET DESM. НА ЇЇ ЛИСТКАХ
АІ Парфенюк, АА Благініна, ВВ Круть, ВВ Кириленко, ІМ Кіров
Агроекологічний журнал, 30-34, 2011
2011
MICROBIOLOGICHNY ZHURNAL
TS Todosiichuk, VV Klochko, LB Zelena, VP Patyka, LA Pasichnyk
MICROBIOLOGICHNY ZHURNAL
IV Faidiuk, FI Tovkach
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–17