Obserwuj
Anna Mu¶
Anna Mu¶
Uniwerystet ¦l±ski w Katowicach
Zweryfikowany adres z us.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Regional politics and ethnic identity: how Silesian identity has become politicized
A Mu¶
Nationalities papers 49 (5), 926-948, 2021
42021
Partycypacja studentów w życiu wspólnoty akademickiej na przykładzie Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach: raport z badań
A Mu¶, A Depta
42017
The Political Potential of Upper Silesian Ethnoregionalist Movement: A Study in Ethnic Identity and Political Behaviours of Upper Silesians
A Mu¶
The Political Potential of Upper Silesian Ethnoregionalist Movement, 2023
32023
Politicization of Ethnicity: The Moravian-Silesian Movement in the Czech Republic and the Silesian Movement in Poland—A Comparative Approach
A Mu¶
Nationalities Papers, 2019
32019
" Ukryta opcja niemiecka"-mniejszo¶ć niemiecka i ¶l±ska grupa etniczna w przestrzeni publicznej. Studium przypadku
AM Mu¶, KW Mazalik
Annales UMCS, Sectio K: Politologia 26 (1), 2019
32019
„Zjednoczeni dla ¦l±ska”-Support of Upper Silesians for Regional Initiative
A Mu¶
Political Preferences, 157-174, 2017
22017
„Wolny Region ¦l±sk”? Refleksja nad genez± poszukiwania nowych rozwi±zań dla Górnego ¦l±ska w okresie dwudziestolecia międzywojennego
A Mu¶
22016
Where Ethnoregionalism and Nationalism Meet: A Struggle for Recognition and a Clash of Identities
A Mu¶, T Jakubowski, J Kijonka, P Sarna
International Journal on Minority and Group Rights 30 (2), 226-253, 2022
12022
Górny ¦l±sk jako problem politologiczny. Próba syntezy
A Mu¶
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 73, 192-224, 2022
12022
Obowi±zki gmin i miast wobec zwierz±t
A Mu¶, A Hajduk
12022
Silesian harm and Upper Silesian awakening
AM Mu¶
Pogranicze. Polish Borderlands Studies 8 (4), 2020
12020
Preliminary Material
A Mu¶
The Political Potential of Upper Silesian Ethnoregionalist Movement, i-xiv, 2021
2021
Region, Ethnicity and Politics
A Mu¶
The Political Potential of Upper Silesian Ethnoregionalist Movement, 4-44, 2021
2021
Programmes and Postulates of Upper Silesian Organisations
A Mu¶
The Political Potential of Upper Silesian Ethnoregionalist Movement, 139-188, 2021
2021
Political Behaviours and Political Potential
A Mu¶
The Political Potential of Upper Silesian Ethnoregionalist Movement, 189-227, 2021
2021
Political Situation in Upper Silesia
A Mu¶
The Political Potential of Upper Silesian Ethnoregionalist Movement, 45-86, 2021
2021
Political Organisations in Upper Silesia
A Mu¶
The Political Potential of Upper Silesian Ethnoregionalist Movement, 95-138, 2021
2021
Od Quebecu do Kosowa. Problemy stosowania prawa do samostanowienia
A Mu¶
Prawo narodów do samostanowienia w teorii i praktyce międzynarodowej (red …, 2019
2019
Rewizja stosowania prawa do samostanowienia w XXI wieku. Nowe wyzwania dla prawa międzynarodowego
A Mu¶
Wydawnictwo U¦, Publikacje Wydziału Nauk Społecznych w dostępie otwartym, 2019
2019
" ¦l±sk–bez zmian (?) Ludzie, kultura i społeczno¶ć ¦l±ska w perspektywie kolonialnej"/Maria Szmeja. Kraków: Nomos, 2017. ISBN: 978-83-7688-454-7
A Mu¶
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie póĽniej.
Prace 1–20