Follow
Tomasz Bergier
Tomasz Bergier
AGH Univeristy of Science and Technology in Krakow, PL
Verified email at agh.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce
J Kronenberg, T Bergier, F Sendzimira
Fundacja Sendzimira, 2010
1822010
Challenges of urban green space management in the face of using inadequate data
M Feltynowski, J Kronenberg, T Bergier, N Kabisch, E Łaszkiewicz, ...
Urban forestry & Urban greening 31, 56-66, 2018
1212018
Sustainable development in a transition economy: business case studies from Poland
J Kronenberg, T Bergier
Journal of Cleaner Production 26, 18-27, 2012
542012
Challenges of sustainable development in poland
J Kronenberg, T Bergier
Fundacja Sendzimira, 2010
272010
The challenge of innovation diffusion: Nature-based solutions in Poland
J Kronenberg, T Bergier, K Maliszewska
Nature-based solutions to climate change adaptation in urban areas, 291-305, 2017
222017
The influence of organic matter quality on the potential of volatile organic water chlorination products formation
A Włodyka-Bergier, T Bergier
Archives of Environmental Protection, 2011
192011
Sendzimira
J Kronenberg, T Bergier, ...
Kraków, 2010
142010
Charakterystyka prekursorów lotnych ubocznych produktów chlorowania wody w sieci wodociągowej Krakowa
A Włodyka-Bergier, T Bergier
Ochrona Środowiska 33 (3), 29-33, 2011
132011
Usługi ekosystemów jako warunek zrównoważonego rozwoju miast–przyroda w mieście w działaniach Fundacji Sendzimira
J Kronenberg, T Bergier, K Maliszewska
Miasta wracają nad wodę, 279-285, 2011
132011
Wpływ dezynfekcji wody promieniami nadfioletowymi na potencjał tworzenia halogenowych produktów chlorowania w sieci wodociągowej
A Włodyka-Bergier, T Bergier
Ochrona Środowiska 35 (3), 2013
112013
The occurrence of haloacetic acids in Krakow water distribution system
A Włodyka-Bergier, T Bergier
Archives of Environmental Protection, 2011
112011
Roślinne oczyszczalnie ścieków–Przewodnik dla gmin
T Bergier, A Czech, P Czupryński, A Łopata, P Wachniew, J Wojtal
Natura Systems, Kraków, 2004
102004
Removal of halogenated by-products precursors in photocatalysis process enhanced with membrane filtration
A Włodyka-Bergier, M Rajca, T Bergier
Desalination and Water Treatment 52 (19-21), 3698-3707, 2014
92014
Effectiveness of oil derivatives removal from stormwater treated by the experimental constructed wetland beds in semi-technical scale
T Bergier
Archives of Environmental Protection, 2011
82011
Impact of UV disinfection on the potential of model organic-nitrogen precursors to form chlorination by-products in swimming pool water
A Włodyka-Bergier, T Bergier
Desalination and Water Treatment 57 (3), 1499-1507, 2016
72016
Usługi ekosystemów w praktyce a ogrody działkowe
J Kronenberg, T Bergier, P Lisicki
Przegląd Komunalny, 53--56, 2013
72013
MIEX® DOC process to remove disinfection by-product precursors
M Rajca, A Włodyka-Bergier, M Bodzek, T Bergier
Desalination and Water Treatment 64, 372-377, 2017
62017
Influence of modernization of disinfection method on drinking water microbial stability in Raba water distribution system in Krakow
A Włodyka-Bergier, T Bergier, Z Kowalewski, M Grygar
Polish Journal of Environmental Studies 25, 96-99, 2016
62016
Occurrence of volatile organic chlorination by-products in water distribution system in Krakow (Poland)
A Włodyka-Bergier, T Bergier, M Kot
Desalination and Water Treatment 52 (19-21), 3898-3907, 2014
62014
Water in the city
T Bergier, J Kronenberg, I Wagner, M Żylicz
Sendzimir Foundation, 2014
62014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20