Obserwuj
Marek Madej
Marek Madej
Dr hab. nauk o polityce, WNPiSM UW
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego
M Madej
Pism, 2007
1912007
Międzynarodowy terroryzm polityczny
M Madej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2001
522001
Rewolucja informatyczna–istota, przejawy oraz wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa państw i systemu międzynarodowego
M Madej
Madej, M. Terlikowski (red.), Warszawa, 28, 2009
422009
NATO member states and the new strategic concept: an overview
B Górka-Winter, M Madej
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010
32*2010
Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa
M Madej, M Terlikowski
PISM, 2009
262009
Terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne w świetle współczesnego pojmowania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego–próba teoretycznej konceptualizacji, w: Porządek …
M Madej
R. Kuźniar, Warszawa, 486-510, 2005
242005
Bezpieczeństwo międzynarodowe
R Kuźniar, A Bieńczyk-Missala, P Grzebyk, M Madej, KM Pronińska, ...
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020
192020
№ 6: NATO after the Georgian Conflict: A New Course or Business as Usual?
M Madej
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2009
172009
Visegrad Group Defense Cooperation: What Added Value for European Capabilities
M Madej
Nordika Programme Note 19, 2013
162013
Globalizacja zagrożeń asymetrycznych
M Madej
Sprawy międzynarodowe, 117-137, 2003
132003
NEWCOMERS NO MORE? Contemporary NATO and the Future of the Enlargement from the Perspective of “Post-Cold War” Members
R Czulda, M Madej
Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi, 2015
112015
№ 12: Poland’s Priorities in the Debate on a New Strategic Concept for NATO
M Madej
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010
112010
Western Military Interventions after the Cold War. Evaluating the Wars of the West
M Madej
9*2019
Zagrożenia asymetryczne–„nowy” problem bezpieczeństwa międzynarodowego
M Madej
Bezpieczeństwo międzynarodowe, 80-96, 2012
92012
Wojny Zachodu.
M Madej
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017
82017
Wpływ udziału we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony na polską politykę bezpieczeństwa,[w:] F. Tereszkiewicz (red.)
M Madej
Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady, 2013
82013
Cooperation on Security in Central Europe-Sharing V4 Experience with the Neighboring Regions
M Madej
Polish Institute of International Affairs, 2010
72010
5 Poland: Indirect and ad hoc
M Terlikowski, M Madej, B Górka-Winter
Commercialising Security in Europe, 79-99, 2013
62013
Użycie siły przez podmioty pozapaństwowe jako „nowy problem studiów strategicznych,[w:] Stosunki międzynarodowe w XXI wieku
M Madej
Księga jubileuszowa z okazji, 0
6
Obama’s missile defense rethink: The Polish reaction
M Madej
The Bulletin of the Atomic Scientists 2, 2009
52009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20