Marek Madej
Marek Madej
Dr hab. nauk o polityce, WNPiSM UW
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego
M Madej
Pism, 2007
1572007
Międzynarodowy terroryzm polityczny
M Madej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2001
482001
Rewolucja informatyczna–istota, przejawy oraz wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa państw i systemu międzynarodowego
M Madej
Madej, M. Terlikowski (red.), Bezpieczeństwo informatyczne państwa, PISM …, 2009
302009
Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa
M Madej, M Terlikowski
PISM, 2009
242009
Terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne w świetle współczesnego pojmowania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego–próba teoretycznej konceptualizacji
M Madej
R. Kuźniar, Warszawa, 486-510, 2005
212005
NATO Member States and the New Strategic Concept: An Overview
B Górka-Winter, M Madej
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010
182010
№ 6: NATO after the Georgian Conflict: A New Course or Business as Usual?
M Madej
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2009
142009
Bezpieczeństwo międzynarodowe
R Kuźniar, A Bieńczyk-Missala, B Balcerowicz, P Grzebyk, M Madej, ...
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012
132012
Globalizacja zagrożeń asymetrycznych
M Madej
Sprawy międzynarodowe, 117-137, 2003
132003
№ 12: Poland’s Priorities in the Debate on a New Strategic Concept for NATO
M Madej
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010
102010
Visegrad Group Defense Co-operation: What Added Value for European Capabilities
M Madej
Nordika Programme Note 19, 2013
92013
Zagrożenia asymetryczne–„nowy” problem bezpieczeństwa międzynarodowego
M Madej
Bezpieczeństwo międzynarodowe, 80-96, 2012
82012
NEWCOMERS NO MORE? Contemporary NATO and the Future of the Enlargement from the Perspective of “Post-Cold War” Members
R Czulda, M Madej
Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi, 2015
72015
Wpływ udziału we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony na polską politykę bezpieczeństwa,[w:] F. Tereszkiewicz (red.)
M Madej
Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady, 2013
72013
Poland. Indirect and ad hoc
M Terlikowski, M Madej, B Górka-Winter
Commercialising Security in Europe Political consequences for peace …, 2013
62013
Użycie siły przez podmioty pozapaństwowe jako „nowy problem studiów strategicznych,[w:] Stosunki międzynarodowe w XXI wieku
M Madej
Księga jubileuszowa z okazji, 0
6
NATO member states and the new strategic concept: an overview
M Madej, B Gorka-Winter
The Polish Institute for International Affairs, Warsaw, 2010
52010
Obama’s missile defense rethink: The Polish reaction
M Madej
The Bulletin of the Atomic Scientists 2, 2009
52009
Wyniki szczytu NATO w Bukareszcie
M Madej
Biuletyn PISM 8, 2008
52008
Wojny Zachodu: interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie
M Madej
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017
42017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20