Follow
Katarzyna Dębkowska
Katarzyna Dębkowska
Polish Economic Institute
Verified email at pie.net.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Benefits and drawbacks of coopetition: The roles of scope and durability in coopetitive relationships
J Cygler, W Sroka, M Solesvik, K Dębkowska
Sustainability 10 (8), 2688, 2018
1072018
Future trends in road technologies development in the context of environmental protection
P Radziszewski, J Nazarko, T Vilutiene, K Dębkowska, J Ejdys, ...
Vilnius Gediminas Technical University, 2016
412016
Respiratory response to proton pump inhibitor treatment in children with obstructive sleep apnea syndrome and gastroesophageal reflux disease
J Wasilewska, J Semeniuk, B Cudowska, M Klukowski, K Dębkowska, ...
Sleep medicine 13 (7), 824-830, 2012
412012
Foresight study of road pavement technologies
J Nazarko, P Radziszewski, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, ...
Procedia Engineering 122, 129-136, 2015
382015
Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020» Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, E Glińska, K Halicka, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2011
332011
The impact of the methods of the data normalization on the result of linear ordering
K Dębkowska, M Jarocka
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 286, 2013
222013
Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze rozwoju lokalnego województwa mazowieckiego
J Ejdys
ZPWiM, 2013
202013
Obstructive hypopnea and gastroesophageal reflux as factors associated with residual obstructive sleep apnea syndrome
J Wasilewska, M Kaczmarski, K Debkowska
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 75 (5), 657-663, 2011
192011
Model oraz wyniki pilotażowego badania typu foresight w obszarach: wzrost gospodarczy, innowacyjność mazowieckich przedsiębiorstw, rozwój lokalny
J Nazarko, J Ejdys, K Dębkowska
Politechnika Białostocka, Białystok, 2012
152012
E-logistics as an Element of the Business Model Maturity in Enterprises of the TFL Sector
K Dębkowska
Procedia Engineering 182, 143-148, 2017
142017
Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia
J Nazarko, K Dębkowska, J Ejdys, A Gudanowska, A Kononiuk, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
132013
Analysis of clinical symptoms and selected hematological indices in hospitalized children with Ascaris lumbricoides infection from the northeastern region of Poland
J Wasilewska, M Kaczmarski, M Sawicka-Zukowska, B Tomaszewska, ...
Wiadomości Parazytologiczne 57 (1), 2011
132011
Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego
K Dębkowska
ZPWiM, 2013
122013
Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach: przed, w trakcie i po pandemii COVID-19
K Dębkowska, U Kłosiewicz-Górecka, F Leśniewicz, A Szymańska, ...
Polski Instytut Ekonomiczny, 2020
102020
Regionalny foresight gospodarczy
K Dębkowska
Scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego, Wyd. Związek …, 2013
102013
Coopetition effect determinants: competitor’s size, geographical scope, market and technological positions
J Cygler, K Dębkowska
Organizacija 48 (4), 219-231, 2015
82015
Uwarunkowania ucyfrowienia procesów produkcji i wzrostu kompetencji cyfrowych społeczeństwa
A Gudanowska, A Kononiuk, J Siderska, K Dębkowska
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2020
72020
E-services in business models of enterprises in the logistics sector
K Dębkowska
Business: Theory and Practice 18, 79-87, 2017
72017
Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu: Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy
E Szymańska, E Panfiluk, E Dziedzic, K Dębkowska, A Kamocki, ...
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Departament Rozwoju Regionalnego, 2015
7*2015
The Application of Cluster Analysis for the Selection of Key Competences of Future-Oriented Entrepreneurs
AE Gudanowska, A Kononiuk, K Dębkowska
Engineering Economics 31 (5), 565-574, 2020
62020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20