Obserwuj
Andrzej Chodyński
Andrzej Chodyński
chodynskiKrakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Zweryfikowany adres z afm.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw
A Chodyński
Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007
1002007
Odpowiedzialnośc ekologiczna
A Chodyński
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2011
742011
Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji
A Chodyński, A Jabłoński, M Jabłoński
Oficyna Wydawnicza AFM, 2007
332007
ZarzÄ… dzanie rozwojem firmy: strategia jakoĹ› ci ekologicznej
A ChodyĹ
322002
Innowacyjność i jakość w strategii rozwoju firmy
A Chodyński
Zarządzanie produktowymi innowacjami ekologicznymi, 2003
31*2003
Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR)-koncepcja strategiczna budowy wartości firmy oparta na kryteriach ekologicznych
A Chodyński, A Jabłoński, M Jabłoński
Przegląd Organizacji, 30-32, 2008
282008
Przedsiębiorczość i innowacyjność a kompetencje-aspekty strategiczne
A Chodyński
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 31-39, 2008
242008
Przedsiębiorczość ekologiczna a rozwój przedsiębiorstwa
A Chodyński
Przegląd Organizacji, 34-37, 2009
202009
Kompetencje sustainability przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu pozaekonomicznego
A Chodyński
Przegląd Organizacji, 14-19, 2013
172013
Środowisko naturalne jako interesariusz w koncepcjach odpowiedzialnego biznesu
A Chodyński
Przegląd Organizacji, 21-25, 2012
142012
Kompetencje ekologiczne a rozwój przedsiębiorstwa
A Chodyński
Przegląd Organizacji, 44-46, 2006
132006
Sieciowość w zarządzaniu bezpieczeństwem na poziomie regionalnym i lokalnym
A Chodyński
Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka 1, 13-27, 2014
112014
Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników
A Chodyński, M Jabłoński, A Jabłoński
Problemy Jakości, 39-42, 2007
112007
ProjakoĹ› ciowe zarzÄ… dzanie rozwojem produkcji w przedsiÄ™ biorstwie
A ChodyĹ
Wydaw." Innowacje", 2000
112000
Kreowanie odpowiedzialnego biznesu
A Chodyński
Oficyna Wydawnicza AFM, 2016
102016
Nauki o bezpieczeństwie a nauki o zarządzaniu – paradygmaty i tożsamość
A Chodyński
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 7-18, 2013
102013
Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Krakowska Akademia im
A Chodyński
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, 2011
102011
Marketingowy aspekt jakości ekologicznej w zarządzaniu rozwojem organizacji
A Chodyński
Organizacja i Kierowanie, 41-51, 2002
92002
Interesariusze w kształtowaniu bezpieczeństwa organizacji wobec kryzysu pozaekonomicznego
A Chodyński
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 4 ((XXV)), 41- 55, 2016
82016
Odpowiedzialna innowacyjność przedsiębiorstwa oparta o synergię procesów: innowacyjnego i legitymizacji
A Chodyński
Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2016
82016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20