Obserwuj
Krzysztof Kowalik
Krzysztof Kowalik
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
„Dystrybucja emocji” jako forma komunikacji samorządów lokalnych w serwisie Facebook. com Próba kategoryzacji przekazu w kontekście public relations
K Kowalik
Studia Medioznawcze 74 (3), 51-63, 2018
72018
Samorządowe media internetowe–uwarunkowania społeczno-prawne wdrażania wymagań WCAG 2.0. Próba diagnozy dostępności (web accessibility) i użyteczności (web usability)
K Kowalik
Studia Medioznawcze, 55-64, 2015
72015
Media online samorządów lokalnych – nowa struktura w systemie medialnym. Próba ujęcia in statu nascendi
K Kowalik
ZESZYTY PRASOZNAWCZE 61 (Numer 3 (235)), 429-448, 2018
52018
Funkcjonalność witryn internetowych miast i gmin w zarządzaniu komunikacją z otoczeniem. Analiza wybranych elementów (na podstawie samorządów z województwa świętokrzyskiego)
K Kowalik
Zarządzanie Publiczne 39 (3), 329-343, 2017
52017
Internetowy serwis samorządowy–ewolucja przekazu w okresie „mobilnej zmiany”
K Kowalik
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2, 2015
52015
Świętokrzyskie media samorządowe – cyberprzestrzeń nowym wyzwaniem
K Kowalik
Rocznik Bibliologiczno – Prasoznawczy 6, 2014
52014
Use of Information and Communication Technologies in Official Websites of Gminas. Are the Polish Rural and Urban-Rural Local Governments Prepared to Communicate with the …
K Kowalik
Public Administration Issues 5 (2), 140-154, 2019
4*2019
Z badań nad wykorzystaniem rafinacji informacji sieciowej Wybory prezydenckie i parlamentarne 2015
G Włodzimierz, J Dariusz, K Krzysztof, C Piotr
Studia Medioznawcze, 31-40, 2015
32015
Kampania wyborcza świętokrzyskich kandydatek i kandydatów do parlamentu 2011 w portalu społecznościowym Facebook. com
K Kowalik
Studia Medioznawcze 55 (4), 63-75, 2013
32013
Dialog, monolog, interakcja? Portal społecznościowy jako kanał komunikowania online samorządu gminnego. Studium przypadku miasta Kielce
K Kowalik
Naukowy Przegląd Dziennikarski 3 (2018 (27)), 7-25, 2019
22019
Polish local governments’ media – new enterprises in the modern media landscape
K KOWALIK
Naukowy Przegląd Dziennikarski 2, 2016
22016
Wybory w sieci mediów
K Kowalik
Wizerunek polityka. Rola wyborcy. Nowe narzędzia komunikacji,[w:] K. Kowalik …, 2013
22013
O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka,[dokument elektroniczny]
K Wolny-Zmorzyński, K Kowalik, K Bernat, M Zimnoch
Towarzystwo Studiów Dziennikarskich, 2015
12015
Serwisy społecznościowe w komunikacji samorządów lokalnych. Studium przypadku
Naukowy Przegląd Dziennikarski 24 (4/2017), 113-129, 2017
2017
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej ECREA–„Preconference: Dealing with the Local: Media, Proximity and Community, Praga, 8 listopada 2016
K Krzysztof
Studia Medioznawcze, 117-122, 2017
2017
Narzędzia komunikacji w serwisach internetowych samorządów terytorialnych. W poszukiwaniu cyfrowego audytorium
K Kowalik
Publiczność mediów w epoce cyfrowej, A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab (red.) 31, 2016
2016
Serwisy społecznościowe oraz komunikacyjna mobilność jako czynniki kreujące nowe działania instytucji medialnych i pozamedialnych
K Kowalik
Rozwój Internetu a zmiany w mediach, w systemach medialnych oraz społecznych …, 2016
2016
Sprawozdanie z konferencji „Logistyka i administrowanie w mediach. Media regionalne”, Warszawa, 8–9 października 2015 (www. logistykamediow. pl)
K Kowalik
Studia Medioznawcze 4, 126-131, 2015
2015
Logistyka i administrowanie w mediach-aspekty teoretyczne i aplikatywne
W Cetera, K Kowalik
2015
Dzieci na cyfrowym „gigancie”, czyli co digital immigrants wiedzą, a czego nie wiedzą o digital natives. Badania dzieci klas 1-6 i ich rodziców
K Kowalik
Mediamorfozy, T. Gackowski (red.) 27, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20