Obserwuj
Ewa Mińska-Struzik
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Od eksportu do innowacji. Uczenie się przez eksport polskich przedsiębiorstw
E Mińska-Struzik
Difin SA, 2014
152014
Industry 4.0 technologies adoption: barriers and their impact on Polish companies’ innovation performance
B Jankowska, E Mińska-Struzik, M Bartosik-Purgat, M Götz, I Olejnik
European Planning Studies 31 (5), 1029-1049, 2023
122023
Rozważania nad aktualnością tradycyjnej teorii handlu międzynarodowego
E Mińska‐Struzik
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 269 (1), 73-95, 2014
122014
Produkcja międzynarodowa: w świetle współczesnej teorii handlu międzynarodowego
E Mińska-Struzik
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
102006
In search of the relationship between international tourism and trade: evidence from Poland
J Majewska, E Mińska-Struzik
European Trade Study Group, 1-26, 2012
92012
Konkurencyjność handlu produktami wysokiej techniki nowych państw członkowskich Unii Europejskiej
E Mińska-Struzik
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 73-93, 2011
82011
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
E Mińska-Struzik, W Nowara, S Truskolaski
Handel. Czynniki produkcji. Globalizacja: Poznań 71, 2007
82007
The competitiveness of Polish furniture exports
D Augustyniak, E Mińska-Struzik
Drewno: prace naukowe, doniesienia, komunikaty 61, 2018
72018
Znaczenie eksportu w działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw wysokiej techniki
E Mińska-Struzik
IX Kongres Ekonomistów Polskich, 2013
72013
Intra-EU trade flows from the new members' perspective
E Mińska-Struzik, T Rynarzewski
Economics and Business Review 6 (2), 41-53, 2006
72006
Toward the" new Normal" After Covid-19: A Post-transition Economy Perspective
E Mińska-Struzik, B Jankowska, U Ekonomiczny
PUEB Press. Poznań University of Economics and Business, 2021
62021
Globalizacja versus deglobalizacja–co jest lepsze dla świata i Polski?
M Gorynia, E Mińska‑Struzik
Biuletyn PTE nr 3 (82), 2018
52018
Learning by exporting as a source of innovation in Asian companies
E Mińska-Struzik
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 59-71, 2012
52012
Parki naukowo-technologiczne jako narzędzie stymulowania innowacyjności w Polsce,[w:] A. Grzelak, K. Pająk (red.)
E Mińska-Struzik, S Truskolaski
Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania …, 2011
52011
Poland on the path of competitiveness growth
M Gorynia, A Matysek-Jędrych, E Mińska-Struzik
Competitiveness and economic development in Europe, 116-130, 2021
42021
Zagraniczne dezinwestycje bezpośrednie–motywy, skala, wyzwania dla polityki państwa
E Mińska-Struzik, W Nowara
Studia Ekonomiczne, 69-81, 2015
42015
Konkurencyjność polskiego eksportu produktów wysokiej techniki
E Mińska-Struzik
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 95-105, 2012
42012
Międzynarodowe stosunki gospodarcze: handel, czynniki produkcji, globalizacja
E Mińska-Struzik, W Nowara, S Truskolaski
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
42007
The digitalisation as gender equaliser? The import and export of digitally delivered services in shaping female entrepreneurship in European countries
A Gaweł, E Mińska-Struzik
International Journal of Gender and Entrepreneurship, 2023
32023
Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej
E Mińska-Struzik
Diffin, Warszawa, 2012
32012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20