Bartosz Perkowski
Title
Cited by
Cited by
Year
Elektroniczny dowoód osobisty jako element informatyzacji służby zdrowia
B Perkowski
Studia Oeconomica Posnaniensia 1 (2 (251)), 2013
22013
Architektura systemu wykrywania zagrożeń w cyberprzestrzeni
W Abramowicz, E Bukowska, J Dzikowski, A Filipowska, T Kaczmarek, ...
Collegium of Economic Analysis Annals, 11-22, 2012
22012
Towards social telco applications based on the user behaviour and relations between users
A Filipowska, M Mucha, B Perkowski, E Szczekocka, J Gromada
2015 18th International Conference on Intelligence in Next Generation …, 2015
12015
ANALIZA WYMAGAŃ DLA METOD EKSTRAKCJI INFORMACJI Z DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
B Perkowski
12014
System for Detection of Illegal Drugs E-Trading.
W Abramowicz, P Stolarski, A Filipowska, B Perkowski, K Wecel
JURIX, 163-164, 2011
12011
Benchmarking of Databases for Big Data Exploration in the Social Graph Analysis
K Węcel, B Perkowski, A Filipowska, D Węckowski, P Zwolenkiewicz
Studia Oeconomica Posnaniensia 5 (12 Metody, techniki, technologie …, 2017
2017
Modelling the strength of relations in telecommunication social networks
B Perkowski, A Filipowska
Studia Ekonomiczne 234, 140-151, 2015
2015
Auromatyczne rozpoznawianie ofert kupna, sprzedaży i zamiany w tekstach w języku polskim
J Małyszko, E Bukowska, A Filipowska, B Perkowski, P Stolarski, ...
Studia Oeconomica Posnaniensia 1 (5 (254)), 2013
2013
Porównanie form prowadzenia dzienniczka samokontroli cukrzycy w kontekście zarządzania wiedzą pacjentów i podnoszenia jakości samokontroli
B Perkowski
e-mentor 49 (2), 49-54, 2013
2013
Ewolucja modeli danych na przykładzie aktualizacji profili zagrożeń w systemie Semantyczny monitoring cyberprzestrzeni
P Stolarski, K Węcel, B Perkowski, A Filipowska, W Abramowicz, ...
Collegium of Economic Analysis Annals, 297-310, 2012
2012
ANALIZA GRUP UŻYTKOWNIKÓW SIECI SPOŁECZNOŚCIOWEJ NA PODSTAWIE DANYCH OPERATORÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH
M Karmelita, B Perkowski, A Filipowska
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11