Follow
Marta Żerkowska-Balas
Marta Żerkowska-Balas
Uniwersytet SWPS
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Ideologiczna treść wymiaru lewica–prawica w Polsce w latach 1997–2015
A Kwiatkowska, M Cześnik, M Żerkowska-Balas, B Stanley
Studia socjologiczne, 97-129, 2016
262016
Framing effect of media portrayal of migrants to the European Union: a survey experiment in Poland
M Wenzel, M Żerkowska-Balas
East European Politics and Societies 33 (1), 44-65, 2019
152019
Polacy o samorządach. Opinia publiczna u progu samorządowej kampanii wyborczej
A Gendźwiłł, M Żerkowska-Balas
Warszawa: Fundacja Batorego, 2018
142018
Determinanty preferencji wyborczych: Polska w latach 1997–2015
M Żerkowska-Balas, I Lyubashenko, A Kwiatkowska
Studia Socjologiczne, 2016
142016
Polacy o samorządach
A Gendźwiłł, M Żerkowska-Balas
Opinia publiczna u progu samorządowej kampanii wyborczej, Fundacja im …, 2018
92018
Dynamika wiedzy politycznej Polaków
M Żerkowska-Balas, M Cześnik, M Zaremba
Studia Socjologiczne, 2017
82017
Partycypacja nowych wyborców
M Żerkowska-Balas, M Zaremba
Warszawa, 2015
52015
Education through democracy–civic activation of the youth: Self-reflection on program evaluation methodology
M Żerkowska-Balas, M Wenzel
JSSE-Journal of Social Science Education 19 (2), 2020
42020
Uczestnictwo i mobilizacja w wyborach parlamentarnych 2019 roku
M Cześnik, R Miśta, M Żerkowska-Balas
Studia socjologiczne, 91-121, 2020
42020
Czy głosowanie jest racjonalną decyzją?: analiza partycypacji wyborczej w Polsce na tle wybranych demokracji europejskich
M Żerkowska-Balas
Wydawnictwo Naukowe" Scholar", 2017
42017
Democratic audit of Poland 2014
R Markowski, M Kotnarowski, M Wenzel, M Żerkowska-Balas
Peter Lang Edition, 2015
42015
Co tam panie w polityce? Struktura potocznej wiedzy politycznej Polaków
A Jasiewicz-Betkiewicz, M Cześnik, M Kotnarowski, M Wenzel, ...
Kultura i Społeczeństwo 61 (4), 27-47, 2017
32017
Głosowanie jako nawyk w nowych demokracjach-przykład Polski
M Cześnik, M Żerkowska-Balas
Studia Socjologiczne, 109-122, 2011
32011
Reading, Writing and Political Competence
M Wenzel, M Żerkowska-Balas
Polish Sociological Review, 147-165, 2018
22018
Ideologiczne pozycje oczami wyborców: Samookreślenie na skali lewica-prawica w postkomunistycznej Polsce
M Żerkowska-Balas, M Cześnik
Partie i system partyjny III RP. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. Search in, 2011
22011
The left returns to Polish Parliament: a change of people’s hearts? Determinants of right and left identification on the individual level
M Wenzel, M Żerkowska-Balas
East European Politics 37 (3), 552-571, 2021
12021
Jednomandatowe okręgi wyborcze a jakość reprezentacji. Przykład zastosowania jakościowej analizy porównawczej
I Lyubashenko, M Żerkowska-Balas
Studia Polityczne 48 (1), 145-170, 2020
12020
The Influence of Corruption Scandals on Government Accountability
M Żerkowska-Balas, A Sroka
Political Preferences, 45-56, 2019
12019
Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a postrzeganie najstarszych pracowników–analiza empiryczna
M Żerkowska-Balas
Studia i Prace WNEiZ US 52, 267-277, 2018
12018
Teoria racjonalnego wyboru i paradoks głosowania-przykład Polski
M Żerkowska-Balas
Studia Polityczne, 163-181, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20