Pawel Krzyworzeka
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
More than a method? Organisational ethnography as a way of imagining the social
H Gaggiotti, M Kostera, P Krzyworzeka
Culture and Organization 23 (5), 325-340, 2017
302017
Etnografia
M Kostera, P Krzyworzeka
[w:] Badania jakościowe. Podejścia i teorie, (red.) Dariusz Jemielniak, 167-187, 2012
28*2012
Kultura organizacyjna–ślepa uliczka teorii organizacji
P Krzyworzeka
Management and Business Administration. Central Europe, 72-81, 2012
192012
Kultura i organizacje: perspektywa antropologiczna
P Krzyworzeka
Nowe kierunki w zarządzaniu, 2008
18*2008
W obronie rutyny w zarządzaniu. O zachowaniach rutynowych, rytualnych i performatywnych w sytuacjach niepewności
P Krzyworzeka
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 3, 39-48, 2011
122011
Etnografia w badaniu wiedzy ukrytej,„e-mentor” 2012, nr 1 (43)
A Krzyworzeka, P Krzyworzeka
www. e-mentor. edu. pl/artykul/index/numer/43/id/906, 66-69, 0
8*
Etnografia, w: M
P Krzyworzeka
Kostera (red), Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, wyd. SEDNO …, 2015
72015
Muzea w pogoni za nowoczesnością. O możliwościach wykorzystania etnografii w zarządzaniu i zarządzania w etnografii
P Krzyworzeka
ZBIÓR WIADOMOŚCI DO ANTROPOLOGII MUZEALNEJ 1, 177-198, 2014
52014
Recepcja amerykańskich wzorców przedsiębiorczości w polskich realiach społeczno-kulturowych
P Krzyworzeka
Na przykładzie wybranych firm sprzedaży bezpośredniej, 2010
52010
Sprzedawcy bezpośredni jako przedsiębiorcy transnarodowi – przypadki Amway i Mary Kay Cosmetics
P Krzyworzeka
Problemy Zarządzania 9 (2), 154-171, 2011
42011
In search of openness to the ethnographic analysis of work: early organisational anthropology and contemporary organisational theorising
P Krzyworzeka, H Gaggiotti
Organizational Ethnography, 2021
22021
Grounded anecdotal evidence: Understanding organizational reality through archetypes in organizational humorous tales
D Jemielniak, P Krzyworzeka
22012
W obronie rutyny w zarządzaniu
K Paweł
O zachowaniach rutynowych, rytualnych i performatywnych w sytuacjach …, 2011
22011
Wielopoziomowe widowiska - etnografia marketingu sieciowego
P Krzyworzeka
Etnografia organizacji. Badania polskich firm i instytucji, 2011
2*2011
O komforcie podzielanego paradygmatu i wysiłku porozumienia międzydyscyplinarnego
A Krzyworzeka, P Krzyworzeka
Op.cit., Maszyna Interpretacyjna, 2011
2*2011
Wiedzochłonne organizacje
P Krzyworzeka
E-mentor 3 (35), 59-62, 2010
2*2010
Neglecting the anthropological origins of organizing: causes and consequences
H Gaggiotti, M Kostera, P Krzyworzeka
Origins of Organizing, 2018
12018
Nagrody biznesowe. Etnografia rytuałów merytokracji
P Krzyworzeka
Poltext, 2017
12017
Kulturowe aspekty emocji w zarządzaniu
P Krzyworzeka
Working Paper 1, 2013
12013
Ethnography as direct sales
P Krzyworzeka
Tamara: Journal for Critical Organization Inquiry 11 (3), 2013
12013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20