Obserwuj
Warcholik Witold
Warcholik Witold
Katedra Turystyki i Badań Regionalnych Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Zweryfikowany adres z up.krakow.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym (artykuł dostępny na stronie www.geoasysta.pl/publikacje.html)
W Warcholik, K Majewski, K Kiszka
Pieniny Przyroda i Człowiek 11, 149-156, 2010
162010
Gry miejskie jako innowacyjne produkty turystyczne
W Warcholik, K Leja
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 3, 87-97, 2012
152012
Natężenie ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym
W Warcholik, M Semczuk
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2011
142011
Rejestracja różnic w przebiegu granicy rolno-leśnej w Beskidzie Niskim na obszarze Polski i Słowacji (1933–1975) z wykorzystaniem GIS ARTYKUŁ DOSTĘPNY NA: www.geoasysta.pl …
W Warcholik
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 51, 59-69, 2005
142005
Możliwości eksploatacji złóż wtórnych (zwałowisk pogórniczych) jako przykład zmian w sektorze przemysłu wydobywczego
Ł Gawor, W Warcholik, P Dolnicki
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 27 …, 2014
132014
Turystyka kulturowa - na krakowskiej planszy gry miejskiej
W Warcholik
Turystyka Kulturowa 7, 6-19, 2014
102014
The Influence of Elements of Cultural Heritage on the Image of Destinations, Using Four Polish Cities as an Example
M Szubert, W Warcholik, Ż Michał
Land 10, 2021
92021
Monitoring ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym
W Warcholik, M Semczuk, M Baranowski
Annales Universita s Paedagogicae Cracoviensis, 2010
82010
GRY GPS W EDUKACJI SZKOLNEJ (artykuł dostępny na stronie www.geoasysta.pl/publikacje.html)
W WARCHOLIK
Dokumentacja Geograficzna 38, 47-53, 2008
52008
Procesy korytowe jako wskaźnik tempa antropopresji w zachodniej części Beskidu Niskiego, w: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, red
W Warcholik
P. Szwarczewski, E. Smolska 1, 2002
52002
Możliwości zagospodarowania i odzysku odpadów po górnictwie i przeróbce rud żelaza ze zwałowisk w Częstochowskim Zagłębiu Rudonośnym
Ł Gawor, W Warcholik, P Dolnicki
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2015
4*2015
Poziom wiedzy potencjalnych kadr turystycznych - studentów kierunków „geografia” oraz „turystyka i rekreacja” - w kontekście deregulacji zawodów przewodnika turystycznego i …
W Warcholik
Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG 24, 2013
4*2013
Rola czynnika antropogenicznego w modelowaniu rzeźby dna doliny Białej Dunajcowej,[w:] Z. Górka, A. Jelonek (red.)
W Warcholik
Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, 255-261, 2002
42002
GPS - nowe zainteresowanie ucznia
W Warcholik
Geografia w szkole 4, 192-197, 2000
42000
Szlaki questingowe w obszarach miejskich na przykładzie Krakowa
W Warcholik
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 13, 97-110, 2019
32019
Monitoring ruchu turystycznego w PPN,[in:] F
W WARCHOLIK, M SEMCZUK, M BARANOWSKI
Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji …, 2010
32010
Preferencje młodzieży wiejskiej w wyborze kierunku studiów (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
R Malarz, R Rettinger, W Warcholik
Wydawnictwo WSEiP, Kielce, 2009
32009
Współczesna geoinformacja a środki dydaktyczne w nauczaniu geografii
W Warcholik
Polska dydaktyka geografii jako nauka i sztuka, 183-190, 2004
32004
Tropienie użytkowe jako forma rekreacji ruchowej w Polsce: Mantrailing as a form of physical recreation in Poland
W Warcholik, D Chmielowska
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2021
22021
Zabawy i gry terenowe z GPS-geocaching.[w:] Geografia w Szkole (nr 6/2013)
M Tracz, W Warcholik
Poznań, 2013
22013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20