Obserwuj
Aneta Napieraj
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Method of the production cycle duration time modeling within hard coal longwall faces
R Snopkowski, A Napieraj
Archives of Mining Sciences 57 (1), 2012
222012
Method of the assessment of the influence of longwall effective working time onto obtained mining output
R Snopkowski, A Napieraj, M Sukiennik
Archives of Mining Sciences 61 (4), 2016
212016
The use of fuzzy systems in the designing of mining process in hard coal mines
E Brzychczy, M Kęsek, A Napieraj, M Sukiennik
Archives of Mining Sciences 59 (3), 741-760, 2014
122014
Metoda probabilistycznego modelowania czasu trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego
A Napieraj
Wydawnictwa AGH, 2012
92012
Conformance checking of a longwall shearer operation based on low-level events
M Szpyrka, E Brzychczy, A Napieraj, J Korski, GJ Nalepa
Energies 13 (24), 6630, 2020
82020
Podstawy systemu doradczego wspomagającego planowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego
E Brzychczy, R Magda, T Franik, M Kęsek, A Napieraj, T Woźny
Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013
82013
Modelling of processes with use of process mining techniques
E Brzychczy, A Napieraj, M Sukiennik
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 23-36, 2018
72018
An expert system for supporting mine production planning in multi-plant mining enterprises
E Brzychczy, R Magda, T Franik, M Kęsek, T Woźny, A Napieraj
22nd World Mining Congress & Expo 11, 16, 2011
62011
Analiza i dobór parametrów pracy spulchniacza pokosów
A Napieraj
Warszawa: IBMER pr. dokt. maszyn. ss 105, 1989
51989
An expert system for underground coal mine planning
E Brzychczy, M Kęsek, A Napieraj, R Magda
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 33 (2), 113-127, 2017
42017
Wybrane aspekty ryzyka w procesie produkcyjnym realizowanym w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego
R Snopkowski, A Napieraj, M Sukiennik
Przegląd Górniczy 71, 2015
42015
Zarządzanie wiedzą w aspekcie tworzenia zintegrowanych syste¬ mów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym
A Napieraj, M Sukiennik
W: R. Knosal (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole …, 2012
32012
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Górnictwa (SRKG)
M Borowski, M Cała, A Augustyn, A Żurawski, A Napieraj, A Urbanek, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2021
22021
Wsparcie identyfikacji procesów wymagających poprawy w przedsiębiorstwie
A Napieraj, E Brzychczy, M Sukiennik
Przegląd Organizacji, 29-35, 2018
22018
Examples of using the intensity indicator of winning stream for various longwall shearer-based mining technologies
R Snopkowski, A Napieraj, M Sukiennik
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 39-53, 2017
22017
Koncepcja badań niezawodności przenośników taśmowych z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakością
R Snopkowski, A Napieraj, M Sukiennik
Przegląd Górniczy 72 (8), 71--74, 2016
22016
Proces produkcyjny realizowany w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego w Polsce w ujęciu logistycznym
M Sukiennik, A Napieraj
Logistyka, 9805--9812, CD3, 2015
22015
Modelowanie i optymalizacja wydobycia w kopalniach węgla kamiennego z wykorzystaniem struktur gridowych
E Brzychczy, A Napieraj, M Sukiennik
Przegląd Górniczy 71 (8), 2-7, 2015
22015
Czynniki wpływające na dobór wyposażenia do robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego
A Napieraj
Wiadomości Górnicze 65 (1), 34--40, 2014
22014
Bridging the Gap: An Evaluation of Business Process Management Education and Industry Expectations–The Case of Poland
P Senkus, J Berniak-Woźny, R Gabryelczyk, A Napieraj, ...
International Conference on Business Process Management, 250-262, 2023
12023
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20